University of Twente Student Theses

Login

Het vermogen om het vertrouwen in de Rechtspraak te herstellen: De invloed van communicatiestrategieën bij het herstel van het vertrouwen in de Rechtspraak

Kara, Nahrin (2010) Het vermogen om het vertrouwen in de Rechtspraak te herstellen: De invloed van communicatiestrategieën bij het herstel van het vertrouwen in de Rechtspraak.

[img] PDF
574kB
Abstract:Dit onderzoek was een studie naar het vermogen om het vertrouwen in de Rechtspraak te herstellen bij incidentele gevallen waar een uitspraak niet voldoet aan het rechtvaardigheidsgevoel. Persrechters kunnen na een rechtszaak worden gevraagd om de uitspraak nader toe te lichten. Een voorbeeld is de uitspraak over de moord op de peuter Diego Hardeman; de moeder en de partner zijn vrijgesproken terwijl de rechtsbank zeker wist dat minimaal één van de twee verdachten of beiden schuldig waren, maar dit niet konden bewijzen. RTV Oost heeft na afloop van de uitspraak een persrechter om een toelichting gevraagd. Er werd op een rationele manier een toelichting gegeven: alleen feiten en rationele argumenten werden gebruikt. Emotionele argumenten werden buiten beschouwing gelaten. In deze studie is onderzocht of emotionele argumenten in een toelichting voor een betere reparatie van het vertrouwen in de Rechtspraak kan zorgen na een uitspraak die niet voldoet aan het rechtvaardigheidsgevoel. De Rechtspraak kan dan overwegen om emotionele argumenten toe te staan bij toelichtingen van een persrechter, om het vertrouwen te herstellen na een uitspraak. Een rechter in opleiding (raio) van de rechtbank in Almelo heeft vier varianten van communicatiestrategieën gespeeld om te kunnen onderzoeken welke strategie voor de beste reparatie zorgt. De volgende communicatiestrategieën zijn getoetst: Emotioneel, Rationeel en de combinatiestrategieën Emotioneel – Rationeel (E-R) en Rationeel – Emotioneel (R-E) bij middelbare scholieren. De studie is verricht om een antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: Welke communicatiestrategie kan het beste ingezet worden voor een herstel van het vertrouwen in de Rechtspraak, na en gebeurtenis waardoor het vertrouwen geschaad is? Uit de analyses is gebleken dat niet alle items uit de vragenlijst bij elkaar opgeteld kunnen worden om het vertrouwen in de Rechtspraak te meten. Er is verder geanalyseerd met de items Bereikbaarheid, Samenhangendheid en Beloftevolbrenging. Uit het onderzoek is gebleken dat elke situatie een andere communicatiestrategie vergt. De meest overtuigende communicatiestrategie is de strategie E-R (eerst emotionele argumentatie, gevolgd door rationele argumentatie). In het algemeen zorgt de strategie R-E (eerst rationele argumentatie, gevolgd door emotionele argumentatie) voor de beste reparatie bij de beoordeling van de Bereikbaarheid en de Beloftevolbrenging. De strategie Rationeel zorgt voor de beste reparatie voor de beoordeling van de Samenhangendheid. Bij Rationeel ingestelde mensen (men is niet rampgevoelig en geven een hogere beoordeling voor de items) zorgt een communicatiestrategie voor een daling in de beoordeling van de items. Bij Rationeel ingestelde mensen hoeft dus geen communicatiestrategie ingezet te worden. Wanneer men niet rampgevoelig is en de beoordeling van de items hetzelfde blijft na het zien van het rampvideofragment, blijkt de strategie R-E de beste beoordeling te geven voor de Bereikbaarheid. Voor de beoordeling van de Samenhangendheid is dit de strategie E-R en voor de Beloftevolbrenging de strategie Emotioneel. Bij Emotioneel ingestelde mensen daalt de beoordeling na het zien van het rampvideofragment. Bij deze groep blijkt de strategie R-E voor de beste reparatie te zorgen voor de beoordeling van de Bereikbaarheid, de strategie Rationeel voor de beoordeling van de Samenhangendheid en de strategie Emotioneel voor de beoordeling van de Beloftevolbrenging. Kortom: er kan geen eenduidige conclusie getrokken worden. Voor elk onderdeel van het begrip 4 vertrouwen zorgt een ander strategie voor de beste reparatie. Ook hangt het effect van de reparatiestrategie af van hoe de persoon is ingesteld (emotioneel/rationeel). Persrechters geven in de huidige situatie alleen maar feiten en rationele argumenten om een vonnis toe te lichten. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat dit vooral goed is voor de beoordeling van de Samenhangendheid. Verder is gebleken dat alleen emotionele argumenten en combinaties van rationele en emotionele argumenten ook de beoordeling over de Rechtspraak ten goede laten komen. Indien de Rechtspraak emotionele argumenten toelaat, kunnen positieve emotionele reacties het oordeel over het vonnis van de Rechtspraak beïnvloeden. De toelichting wordt dan overtuigender bevonden en de Rechtspraak zal beter beoordeeld worden. Geadviseerd wordt om emotionele argumentatie toe te laten in de Rechtspraak en om nader onderzoek te doen hoe dit geïmplementeerd kan worden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60509
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page