University of Twente Student Theses

Login

Een gezond gewicht voor ieder kind: Een onderzoek naar de behoeften van ouders en leerkrachten als het gaat om een gezond gewicht bij het kind en de inzet van sociale marketing door de lokale overheid.

Koning, Marielle de (2010) Een gezond gewicht voor ieder kind: Een onderzoek naar de behoeften van ouders en leerkrachten als het gaat om een gezond gewicht bij het kind en de inzet van sociale marketing door de lokale overheid.

[img] PDF
1MB
Abstract:Overgewicht neemt wereldwijd exponentieel toe. Ook in Nederland stijgt het aantal mensen met overgewicht schrikbarend. Drenthe is daarmee een van de koplopers en heeft het hoogste percentage inwoners met overgewicht. De gemeente Borger-Odoorn en Tynaarlo maken zich vooral zorgen om de toename van overgewicht bij kinderen. De gemeenten beschouwen het als haar taak om dit probleem aan te pakken, waarbij de voorkeur gaat naar de inzet van sociale marketing. Dit naar het Franse voorbeeld van EPODE, een model waarbij integraal gewerkt wordt om overgewicht terug te dringen. In dit onderzoek is daarvoor de volgende hoofdvraag opgesteld; “Wat motiveert het gezin voor gewichtsbeheersing en hoe kunnen deze ingezet worden bij sociale marketing onder gezinnen in Drenthe? Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten, een systematische inventarisatie en een kwalitatief hoofdonderzoek. Als eerste is er een inventarisatie uitgevoerd om belangrijke elementen uit reeds effectieve Nederlandse interventies te achterhalen. Dit onderzoek is uitgevoerd onder de databases van het NASB en NISB, waar zeven elementen uit naar voren kwamen: individuele aandacht voor het kind door de leerkracht, het betrekken van ouders bij projecten, vrije keuze in sportmogelijkheden, interactieve activiteiten, sporten met een profsporter, aansluiting bij huidig lesaanbod. De speerpunten daarbij zijn het ontbijt-, drink en beweegpatroon van kinderen. Deze elementen zijn in het hoofdonderzoek getoetst bij zowel ouders als het onderwijs. In het hoofdonderzoek is gesproken met drie onderwijzers uit Borger-Odoorn, twee uit Tynaarlo (N=5) en zeven en acht ouders, respectievelijk uit de gemeente Borger-Odoorn en Tynaarlo (N=15). Hiervoor is een vragenlijst opgesteld, welke door één onderzoeker is afgenomen en aan de hand van opname werd geanalyseerd. In het interview is gesproken over de elementen uit studie 1, maar werd ook inzicht verkregen in de huidige leefstijl van de gezinnen, de perceptie op het probleem, en het draagvlak voor mogelijke oplossingen. Uit de resultaten kwam naar voren dat overgewicht bij kinderen, volgens ouders vooral ontstaat door veel snoepen, en volgens het onderwijs door slechte eetgewoonten. Ouders ervaren vooral het gebrek aan tijd om (met kinderen) te sporten of gezond te koken als een belangrijke belemmering. Ook het brengen en halen van kinderen naar de sportvereniging wordt door tijd bemoeilijkt. De gemakzucht van ouders speelt daarbij ook een belangrijke rol. Leerkrachten zijn wel bereid om meer aandacht te schenken aan een gezonde leefstijl maar tijd en geld zijn de belangrijkste belemmeringen. Bovendien geven zij aan al alles te doen wat in hun macht ligt. Om overgewicht aan te pakken hebben ouders behoefte aan een strikter fruitbeleid op school, wat ook consequent wordt nageleefd. Leerkrachten hebben behoefte aan meer trainingen in het bespreekbaar maken van dergelijke gevoelige thema’s met ouders. Daarnaast blijkt dat er veel draagvlak is voor de samenwerking met andere professionals zoals met huisartsen, sportverenigingen en de buitenschoolse opvang. Voor nagenoeg alle elementen uit studie 1 is ook draagvlak bij ouders gevonden. Ouders en leerkrachten zien het echter niet zitten om een kind met overgewicht individueel in de klas aan te spreken, beter zou zijn om dit als leerkracht te signaleren en in gesprek te gaan met ouders over doorverwijzingen. Ook de huisarts speelt hierbij een belangrijke rol. Wat betreft de speerpunten blijkt dat veel ouders en leerkrachten geen problemen meer ervaren met het ontbijt-, drink-, en beweeggedrag van kinderen. Het is belangrijk om dit huidige gedrag positief te blijven bekrachtigen, maar daarnaast meer aandacht te besteden aan het snoepgedrag van kinderen. Structurele aandacht werd daarnaast van essentieel belang geacht, om op de lange termijn overgewicht bij kinderen aan te pakken. Om overgewicht bij kinderen in de gemeenten aan te pakken is het belangrijk om in gesprek te blijven met de doelgroep en alle betrokken partijen zoals ouders, leerkrachten, huisartsen en sportverenigingen. De activiteiten moeten lokaal georganiseerd worden, bij voorkeur door burgers zelf. De nadruk hoeft hier, wat betreft de respondenten, niet op gezonde leefstijl te liggen, maar moeten vooral leuk zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van ouders. ‘Alleen zo kunnen we samen overgewicht bij kinderen aanpakken’ .
Item Type:Essay (Master)
Clients:
STAMM CMO
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60512
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page