University of Twente Student Theses

Login

Vergroten ouderbetrokkenheid binnen Brede School La Res

Vis, J.M. (2009) Vergroten ouderbetrokkenheid binnen Brede School La Res.

[img] PDF
638kB
Abstract:Vanaf de jaren ’90 zijn Brede Scholen een begrip in Nederland. Een Brede School kan gezien worden als een samenwerkingsverband tussen meerdere partners op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, zorg, sport en/of (kinder)opvang. Veel Brede Scholen zijn op zoek naar manieren om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ouderbetrokkenheid bij een Brede School kan onderverdeeld worden in home-based en Brede School-based betrokkenheid. Het verschil tussen beide ouderbetrokkenheidvormen is dat de home-based betrokkenheid op directe wijze gericht is op de thuissituatie en de Brede School-based op de Brede School. Ook Brede School La Res wil de ouderbetrokkenheid vergroten. Brede School La Res is een samenwerkingsverband tussen Consent (basisschool La Res), Alifa (wijkwelzijnswerk Laares en peuterspeelzaal Laares) en Stichting Kinderopvang Enschede (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) en gevestigd in de Enschedese wijk De Laares. Een aantal jaar geleden is men in de wijk De Laares begonnen met een herstucturingsplan. Deze herstructurering heeft tot gevolg dat de bevolkingssamenstelling van de wijk (is) veranderd. Er zijn bewoners van voor de herstructurering (‘oude’ bewoners) en bewoners die na de herstructurering in De Laares zijn komen wonen (‘nieuwe’ bewoners). Brede School La Res zou graag zien dat het vergroten van de ouderbetrokkenheid zal leiden tot het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Voor het achterhalen van de wijze waarop Brede School La Res de ouderbetrokkenheid van zowel ’oude’ als ‘nieuwe’ ouders kan vergroten, zijn de volgende vragen opgesteld: Op welke wijze kan Brede School La Res ouderbetrokkenheid bij haar activiteiten vergroten, met als doel bij te dragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen wonend in de wijk De Laares? De hierbij horende deelvragen zijn: a) Wat is de vroegere, huidige en de gewenste situatie met betrekking tot ouderbetrokkenheid binnen Brede School La Res (en haar partners)? b) Op welke manier kan Brede School La Res invloed uitoefenen op factoren die de ouderbetrokkenheid beïnvloeden? Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden? Om deze vragen te beantwoorden is een case study, bestaande uit twee deelstudies, uitgevoerd. In de eerste deelstudie is door de afname van interviews antwoord gegeven op eerste deelvraag (a). De tweede deelvraag (b) is in deelstudie twee beantwoord door de afname van vragenlijsten en het voeren van groepsinterviews en groepsgesprekken
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Gemeente Enschede, Enschede
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60541
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page