University of Twente Student Theses

Login

De invloed van individuele en gedeelde HRM-percepties op het persoonlijk ontwikkel plan als nieuwe HR-praktijk

Gunst, S. van (2009) De invloed van individuele en gedeelde HRM-percepties op het persoonlijk ontwikkel plan als nieuwe HR-praktijk.

[img] PDF
85kB
Abstract:Gebruik makend van gegevens van medewerkers van het Nederlands Huisartsen Genootschap (n = 59) is onderzocht of de autoriteitslegitimiteit van HRM en de (organisatie-)klimaatsterkte positief gerelateerd zijn aan een positieve attitude ten aanzien van een nieuwe HR-praktijk, in dit geval het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Op grond van het theoretisch model van Bowen en Ostroff (2004) werd verondersteld dat de autoriteitslegitimiteit van HRM (die individuele medewerkers laat overwegen om het gewenste gedrag ten toon te spreiden) positief gerelateerd is aan een positieve attitude ten aanzien van het POP; en dat datzelfde ook geldt voor een sterk organisatieklimaat (gedefinieerd als de door medewerkers gedeelde percepties van wat belangrijk is binnen de organisatie in termen van praktijken, beleid, procedures, routines en beloningen). Verondersteld werd dat de klimaatsterkte een modererend effect had, d.w.z. dat de relatie tussen de autoriteitslegitimiteit van het HRM en attitude ten opzichte van het POP positiever was naarmate de medewerkers een sterker organisatieklimaat ervoeren. De analyses toonden een positieve relatie aan tussen de autoriteitslegitimiteit van HRM en een positieve attitude ten aanzien van het POP. Bovendien werd een positieve relatie aangetoond tussen de klimaatsterkte en een positieve attitude ten aanzien van het POP. De klimaatsterkte had in deze onderzoeksgroep echter geen modererend effect op de relatie tussen autoriteitslegitimiteit en een positieve attitude ten aanzien van het POP
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60552
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page