University of Twente Student Theses

Login

Op weg naar een instrument voor het meten van docentcompetenties voor het ontwikkelen van curricula

Huizinga, Tjark (2009) Op weg naar een instrument voor het meten van docentcompetenties voor het ontwikkelen van curricula.

[img] PDF
1MB
Abstract:SLO (nationaal expertisecentrum voor curriculumontwikkeling) begeleidt docenten en scholen uit het primair, secundair en beroepsonderwijs tijdens het ontwikkelen van curricula. Eén van de projecten heeft betrekking op het begeleiden van docenten van Stichting Carmel College om lesstofspecialist te worden. Een lesstofspecialist ontwikkelt zelf (delen van) een curriculum, waarvoor docenten ontwikkelcompetenties nodig hebben. Vanuit SLO is er behoefte aan een eenduidige manier om de aanwezige ontwikkelcompetenties in kaart te brengen, zodat er een ondersteuningstraject kan worden opgesteld dat aansluit bij de competenties van de docenten. Binnen dit onderzoek is een meetinstrument opgesteld en gevalideerd, waarmee inzicht kan worden verkregen in de aanwezigheid van de competenties die nodig zijn voor het ontwikkelen van een lessenserie. Het instrument maakt gebruik van zelfevaluatie. In totaal zijn er vier prototypen en een definitieve versie opgesteld. Voor elk prototype is een deelonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het opstellen van het meetinstrument is een literatuurstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verschillende relevante ontwikkelcompetenties en hoe deze competenties gemeten kunnen worden. Deze analysefase is aangescherpt door interviews met docenten die ervaring hadden met het ontwikkelen van curricula. Het doel hiervan was om de verschillende ontwikkelactiviteiten aan te scherpen en de competenties die volgens docenten relevant zijn mee te nemen in het competentieoverzicht en het meetinstrument. Deze aanscherping is tijdens het derde deelonderzoek uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt in het vierde prototype
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60562
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page