University of Twente Student Theses

Login

Pabowijzer : een studie naar de behoeften, het leereffect en gebruikt van de digitale ondersteuning voor Pabo studenten en docenten

Overwijk, Marita (2009) Pabowijzer : een studie naar de behoeften, het leereffect en gebruikt van de digitale ondersteuning voor Pabo studenten en docenten.

[img] PDF
1MB
Abstract:De kwaliteit van het onderwijs op de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Pabo) en het kennisniveau van Pabo studenten wordt tegenwoordig niet van kritiek onthouden. Zo blijkt dat er door competentiegericht onderwijs teveel zelfsturing van studenten gevraagd wordt en studenten een te magere theoretische kennisbasis ontwikkelen. Daarnaast biedt de Pabo een te weinig dynamische leeromgeving, waardoor er te weinig rekening gehouden wordt met individuele verschillen en de relatie tussen theorie en praktijk. Pabo docenten laten studenten tijdens de colleges vooral op een actieve, productieve en probleemoplossende manier leren, maar besteden weinig aandacht aan de ondersteuning van het leerproces van studenten. ICT kan deze kritiek doen verminderen, doordat het mogelijkheden biedt om zowel theorie en praktijk als instructie- en zelfstudiemomenten te integreren, het leerproces te reguleren, de ontwikkeling te monitoren en inzichtelijk te maken, en plaats- en tijdsonafhankelijk te communiceren en samen te werken. De manier waarop Pabo studenten tegenwoordig leren is onderzocht door het afnemen van een online enquête bij een representatieve groep studenten (N=819). Het blijkt dat ICT op de Pabo tegenwoordig vooral organisatorisch, als informatiebron en ter verrijking van de instructie ingezet wordt, en minder voor regulatie en verwerkingsactiviteiten (oefenen van praktijksituaties, evalueren en reflecteren, het ondersteunen van het leerproces, toetsen en het verwerken van informatie) en het creëren van een inhoudelijk flexibel curriculum. Educatieve uitgeverijen kunnen hier op inspelen. Er is namelijk belang bij innovatieve, aantrekkelijke leervormen, waarmee ingespeeld wordt op de verschillen tussen studenten en docenten op een verantwoorde en makkelijke manier hun onderwijs kunnen arrangeren. Om dit te realiseren, en tevens studenten een grotere kennisbasis te laten verwerven en meer ondersteuning bij het leerproces te bieden, kan de digitale ondersteuning Pabowijzer van Noordhoff Uitgevers voor Pabo studenten en docenten meerwaarde bieden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60564
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page