University of Twente Student Theses

Login

ICT-gebruik in de voor- en vroegschoolse educatie

Jonker, P. (2009) ICT-gebruik in de voor- en vroegschoolse educatie.

[img] PDF
2MB
Abstract:Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het doel van VVE is om de ontwikkeling van jonge kinderen zoveel mogelijk bewust te stimuleren. De Nederlandse overheid probeert met een VVE-beleid meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van taalvaardigheden van jonge kinderen, zodat onderwijsachterstanden worden voorkomen. Binnen VVE wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ICT bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen over wat wel en wat niet werkt op het gebied van ICT & VVE en waarmee succesvolle aanpakken kunnen worden achterhaald moet een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument ontwikkeld worden. Het doel van dit onderzoek is om een inhoudelijk valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen dat 1) het type supervisie dat de leerkracht tijdens ICT-gebruik geeft aan de kinderen; 2) de mate waarin ICT-activiteiten zijn geïntegreerd in de onderwijspraktijk en 3) de aard en kwaliteit van interactie tijdens ICT-gebruik binnen VVE in kaart kan brengen. Dit SIIT-instrument (Supervisie, Integratie, Interactie & Technologie-instrument) is ontwikkeld in opdracht van het onderzoeks- en adviesbureau Oberon. Om de kenmerken van een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument te achterhalen zijn verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, zoals een literatuurstudie, een contextanalyse en vier formatieve evaluaties. Op basis van de resultaten van de literatuurstudie en de contextanalyse zijn criteria en ontwerprichtlijnen opgesteld voor het ontwerp van de eerste versie van het SIIT-instrument. De activiteiten die in het kader van de formatieve evaluaties zijn uitgevoerd zijn twee screenings van het instrument in de VVE-praktijk, een expertgebaseerde evaluatie en twee panel reviews met toekomstige gebruikers van het instrument. Het doel van de formatieve evaluaties was om tekortkomingen in de kwaliteit van het instrument te achterhalen en om ideeën te formuleren voor verbetering.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60568
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page