University of Twente Student Theses

Login

De effectiviteit van boekrecensies: Een onderzoek naar de invloed van de bron en de taalintensiteit op de overtuiging, attitude en koopintentie van de consument

Munnik, Mariëlle de (2010) De effectiviteit van boekrecensies: Een onderzoek naar de invloed van de bron en de taalintensiteit op de overtuiging, attitude en koopintentie van de consument.

[img] PDF
3MB
Abstract:Boeken vindt de consument tegenwoordig overal. Maar hoe maakt hij de keuze welk boek hij wil lezen? Hoe weet de consument of het boek voor hem de moeite waard zal zijn? Door een recensie te lezen kan de consument achter de mening van anderen komen. Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de invloed van de schrijver van de recensie (de bron) en het stijlkenmerk taalintensiteit op de overtuiging, attitude en koopintentie van de consument. Het rapport geeft antwoord op de hoofdvraag: In hoeverre hebben de bron en de taalintensiteit van een boekrecensie invloed op de overtuiging, attitude en de koopintentie van een consument? Allereerst is er een inhoudsanalyse gedaan om het verschil tussen recensies van eerdere lezers van een boek en professionele recensenten te ontdekken. Uit de analyse kwam naar voren dat de recensies vooral verschillen in taalintensiteit, inhoudbeschrijving, onderbouwing van de mening en het trekken van de aandacht van de lezer. Eerdere lezers schrijven bijvoorbeeld teksten die minder taalintensief zijn dan de teksten van de professionele recensenten en professionals trekken meer de aandacht door middel van citaten en onderbouwen hun mening met meer argumenten dan eerdere lezers. Aan de hand van deze resultaten is een vragenlijst opgesteld voor het hoofdonderzoek. Tweehonderdtien respondenten vulden de vragenlijst helemaal in. Er zijn vier versies van de vragenlijst verspreid, waarbij vijf recensies verschilden in bron (eerdere lezer vs. professionele recensent) en taalintensiteit (hoog vs. laag). Na het lezen van elke recensie werd de respondenten gevraagd hun mening te geven op een aantal stellingen, die inzicht gaven in de overtuiging, attitude en koopintentie van de respondent. Uit het hoofdonderzoek bleek dat er geen significante verschillen tussen de variabelen taalintensiteit en bron zijn bij de attitude en koopintentie van de consument. De bron van de recensie had wel invloed op een onderdeel van overtuiging: competence belief. Professionals zouden volgens de respondenten meer verstand van zaken hebben; eerdere lezers schreven de recensie meer uit eigen belang volgens de respondenten. Taalintensiteit had invloed op het losse item ‘de recensent schreef de recensie om de lezer te informeren’. Volgens de respondenten zouden de recensenten van niet-taalintensieve teksten eerder schrijven om de lezer te informeren dan recensenten van taalintensieve teksten. Er is geen interactie-effect ontdekt tussen taalintensiteit en bron. Geconcludeerd kan worden dat het voor de attitude ten opzichte van een boek en de koopintentie van de consument niet uitmaakt of een boekrecensie geschreven is door professionele recensenten uit een krant of eerdere lezers. Ook maakt het voor de attitude en de koopintentie niet uit hoeveel taalintensieve woorden recensenten gebruiken. Taalintensiteit en de bron hadden wel invloed op overtuiging. Niet-taalintensieve teksten zorgden voor meer overtuiging dan taalintensieve teksten. Bovendien zorgde het verschil in de bron voor verschillen in overtuigingskracht op de consument.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60569
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page