University of Twente Student Theses

Login

Turbulentie in accountancy : over de recente ontwikkeling in de Nederlandse accountancy sector

Schippper, Menno (2009) Turbulentie in accountancy : over de recente ontwikkeling in de Nederlandse accountancy sector.

[img] PDF
5MB
Abstract:De gevolgen van de invoering van de WTA, de nieuwe mogelijkheid om accountantspraktijken uit verschillende EU-landen te fuseren, het mogelijk toestaan van nieuwe eigendomsstructuren, de groeiende mogelijkheden die de praktijken geboden wordt door de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en het omgaan met de hoge druk op de arbeidsmarkt voor accountants: een accountantspraktijk bevindt zich in een turbulente omgeving. Als een accountantspraktijk succesvol wil zijn, nu en in de toekomst, zal zij manieren moeten vinden om met deze turbulentie om te gaan. Om te ontdekken welke ontwikkelingen nu een specifiek grote uitdaging vormen voor de accountancypraktijken is dit onderzoek uitgevoerd. Als de Rabobank hiervan op de hoogte is kan zijn immers haar cliënten van goed advies en specifiek toegesneden financiële producten voorzien. De belangrijkste punten die hieruit naar voren komen hebben betrekking op de markt waarop een praktijk zich richt en herstructurering van de organisatie: Het herformuleren van het type cliënten waarop een praktijk zich richt is belangrijk geworden aangezien de markt nu is opgesplitst in twee delen: een OOB- en een non-OOB-gedeelte. Voor het bedienen van Organisaties van Openbaar Belang (het OOB-gedeelte) is namelijk een speciale vergunning nodig die op haar beurt consequenties heeft voor de manier waarop de praktijk haar werkzaamheden moet uitvoeren. Uit de PEST-analyse komt naar voren dat het voor kleine en middelgrote praktijken niet erg waarschijnlijk is dat zij een aandeel in de OOB-markt kunnen verkrijgen en het dus op zijn minst twijfelachtig is of deze praktijken zich wel op deze markt zouden moeten willen richten. De eisen die de WTA aan het werken met OOB-organisaties stelt en de veelal noodzakelijke internationale reikwijdte maken de OOB-markt een speelveld voor louter de grote accountancy praktijken. Daarnaast kan een praktijk de keuze maken zich geheel te ontrekken aan de officiële accountancywerkzaamheden en ervoor kiezen voortaan verder te opereren als administratiekantoor. Al speelt deze issue dus voor alle typen accountancyorganisaties, de middelgrote en kleine kantoren hebben de hierin belangrijkste keuzes te maken. De (her-)organisatie van de praktijk is ook iets dat veel aandacht nodig gaat hebben. De verandering van de toegestane wettelijke organisatievormen in Nederland vormen een natuurlijk punt in de tijd voor praktijken om eventueel grotere veranderingen in hun organisatie door te voeren. Samenwerken met andere accountancypraktijken wordt vanwege de meer internationale werkomgeving en strengere regels steeds aantrekkelijker, soms zelfs noodzakelijk. Samenwerken heeftniet alleen schaalvoordelen op kostengebied, maar ook vaak een meer betrouwbare uitstraling naar de samenleving. Deze uitstraling maakt het vervolgens waarschijnlijk makkelijker om personeel te behouden/aan te trekken en de praktijk krijgt tevens meer opties om de verlangens van de werknemers te vervullen. Een grotere praktijk heeft immers specifiekere functies, meer locaties en vaak meer typen klanten waar een accountant zou kunnen werken. Tijdens de heroverweging van de organisatie van een praktijk zal een praktijk er goed aan doen om het wellicht mogelijk worden van externe financiering in de nabije toekomst mee te nemen in haar strategie. Een praktijk kan zich bijvoorbeeld door middel van het voeren van een specifiek financieel beleid aantrekkelijker of juist minder aantrekkelijk maken voor externe financiers. Deze keuze is natuurlijk afhankelijk van of de praktijk hen wil aantrekken of juist wil afschrikken. Hetzelfde geldt overigens niet alleen voor financiers maar ook voor eventuele partijen die uit zijn op gehele overname van de praktijk. Omdat deze ontwikkelingen niet voor elk type accountancypraktijk even belangrijk zijn, is de markt in dit onderzoek opgedeeld in strategische groepen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rabobank International, Utrecht
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:52 mechanical engineering, 85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60593
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page