University of Twente Student Theses

Login

Risicoanalyse methoden voor medische technologie : een vergelijking van de HMFEA en het zandlopermodel

Dijk, Y.A. van (2009) Risicoanalyse methoden voor medische technologie : een vergelijking van de HMFEA en het zandlopermodel.

[img] PDF
5MB
Abstract:In dit onderzoek wordt er geprobeerd een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: “Is het zandlopermodel doelmatiger in het vinden van risico’s en identificeren van verbetermaatregelen met betrekking tot medische technologieën, in vergelijking met de HMFEA?” De Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) is een methode welke voornamelijk relevant is voor het identificeren en classificeren van de risico’s. Voor het benoemen van voornamelijk afdeling overstijgende verbetermaatregelen is de HMFEA echter minder geschikt omdat het alleen kijkt naar de problemen die voorkomen in het proces waarin de technologie gebruikt wordt. Daardoor is het heel gedetailleerd, wat het meteen een moeilijk toepasbare methode maakt voor complexe systemen. Het zandlopermodel houdt hier rekening mee door gebruik te maken van verschillende methoden, zoals de HMFEA en het visgraatmodel om risico’s te identificeren en Bow Tie en Swiss Cheese model om verbetermaatregelen te benoemen. De methoden worden pas tot in de diepte toegepast op het moment dat hier een aanleiding voor is. In een risicoanalyse is het de bedoeling dat de subjectieve risico’s geobjectiveerd worden. Dit kan gedaan wordend oor zoveel mogelijke percepties van de risico’s van de relevante stakeholders bij elkaar te brengen en tot overeenstemming over de risico’s te komen. Uit de theorie blijkt dat de volgende stakeholders in ieder geval betrokken moeten worden: de afdeling Algemene Klinische Fysica, specialisten, specialisten in de secundaire processen, gebruikers van medische apparatuur en de afdeling Medische Techniek. Dit gebeurt in het zandlopermodel beter dan in de HFMEA, waar bijvoorbeeld niks wordt gezegd over het betrekken van specialisten uit de secundaire processen. Deze verschillende betrokkenen moeten samen tot één geheel komen. In de HFMEA wordt hierbij overlegd in groepsverband, dit brengt volgens de theorie voor en nadelen met zich mee. In het zandlopermodel wordt echter een combinatie gebruikt van het individueel vast stellen van de verschillende risicofactoren, om groupthink hierin te voorkomen, en het in groepsverband vaststellen van de verbetermaatregelen om zo de acceptatie te verhogen. Gebaseerd op de theorie zou het zandlopermodel tot betere resultaten moeten komen. Voor de praktische vergelijking worden drie case studies uitgevoerd op het anesthesietoestel, de beademingsapparatuur en de hartlong machine. De HFMEA methode is toegepast in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven op deze drie technologieën en het zandlopermodel is toepast in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. De methoden zijn op de volgende parameters getoetst: de gevonden risicofactoren, de gevonden gevolgen, de kwantificering van de risico’s, de verantwoordelijkheid voor de verbetermaatregelen en de tijdsbestedung.De gevonden risicofactoren en het aantal risicofactoren in de categorieën mens, machine, materiaal en methode worden vergeleken; Op basis van de gevonden risicofactoren, gevolgen, verbetermaatregelen en de tijdsbesteding kan gezegd worden dat het zandlopermodel wel efficiënter werkt (het kost minder tijd om dezelfde risicofactoren te vinden), maar even effectief (het zandlopermodel vindt niet meer factoren) dan de HFMEA. Het antwoord op de onderzoeksvraag “Is het zandlopermodel doelmatiger in het vinden van risico’s en identificeren van verbetermaatregelen met betrekking tot medische technologieën, in vergelijking met de HMFEA?” is dan ook dat het zandlopermodel doelmatiger werkt dan de HMFEA
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60609
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page