University of Twente Student Theses

Login

Intervention Mapping: : bevorderen van de naleving van basishygiëneprotocollen door medewerkers van Medisch Spectrum Twente

Jong, Nienke de (2010) Intervention Mapping: : bevorderen van de naleving van basishygiëneprotocollen door medewerkers van Medisch Spectrum Twente.

[img] PDF
705kB
Abstract:Aanleiding – In Nederland loopt 5-15% van alle klinische patiënten een ziekenhuisinfectie op. Deze ziekenhuisinfecties hebben mogelijk negatieve gevolgen voor patiënten (als morbiditeit, langere opnameduur, aanvullende operaties en mortaliteit) en kosten Nederland, naar schatting, jaarlijks miljoenen euro’s. Voor de behandeling van deze infecties wordt (te) veel antibiotica gebruikt, waardoor steeds meer micro-organismen resistent worden tegen deze antibiotica. Behandeling wordt zo steeds lastiger en preventie steeds belangrijker. Wanneer een ziekenhuis een intensief infectiepreventieprogramma hanteert, kan ongeveer een kwart tot een derde van de ziekenhuisinfecties voorkomen worden. Ook Medisch Spectrum Twente (MST) streeft ernaar zo patiëntveilig mogelijk te werken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat de protocollen waarin het infectiepreventieprogramma is opgenomen optimaal worden nageleefd door medewerkers. Deze naleving is in ziekenhuizen over de hele wereld een probleem, zo ook binnen MST. Bestaande interventies ter verbetering van de naleving van protocollen hebben vaak alleen een tijdelijk effect. Daarnaast zijn deze interventies vaak topdown ontwikkeld: de doelgroep waarvoor de interventies zijn bedoeld worden niet betrokken bij de ontwikkeling ervan. Om interventies te ontwikkelen met langdurige effecten en breed draagvlak worden in dit onderzoek interventies gebruikersgecentreerd ontwikkeld op basis van Intervention Mapping. In dit onderzoek is daarom eerst vast gesteld welke determinanten de naleving van hygiëneprotocollen binnen MST belemmeren en bevorderen, gebaseerd op de Intervention Mapping methode. Voor deze methode is gekozen omdat hierbinnen de gebruiker centraal staat. Op basis van deze determinanten kunnen interventies ontwikkeld worden om de naleving te verbeteren. Omdat niet alle protocollen bekeken konden worden binnen de onderzoeksperiode, werden de vier basishygiëne protocollen voor infectiepreventie onderzocht. Dit zijn de protocollen handhygiëne, persoonlijke hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en dienstkleding.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Medisch Spectrum Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences MSc (66851)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60624
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page