University of Twente Student Theses

Login

Efficiency in de theaterbranche : de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen

Poel, J.G.A. van der (2009) Efficiency in de theaterbranche : de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bij de Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB) zorgt een schaarste aan tijd, ruimte en middelen voor grote druk op de organisatie. In de periode voor 2006 is het niet mogelijk gebleken om een neutraal of positief resultaat neer te zetten, daardoor heeft de dienst Onderwijs Cultuur Sport & Welzijn (OCSW) Groningen een taakstelling opgelegd voor 2006. Afdelingen willen minder tijd inzetten om samen oplossingen te vinden en bezuinigen op de kwantiteit en kwaliteit van diensten intern en extern. De nadelen hiervan uiten zich in de kwaliteit van bedrijfsprocessen en het probleemoplossend vermogen van de organisatie. Door de combinatie van de bedrijfscultuur en de geboekte resultaten van de laatste jaren bestaat er een sterk spanningsveld tussen het ambitieniveau en de beschikbare middelen. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat procesmanagement en procesverbeteringen de Oosterpoort & de Stadsschouwburg hogere efficiëntie en hogere effectiviteit opleveren. Het onderzoek concludeert dat organisatie een gedeelde visie mist op het beheersen en innoveren van bedrijfsprocessen. Taken en activiteiten worden jaren op een zelfde manier uitgevoerd en slechts binnen een klein kader geïnnoveerd. Een grote efficiëntie slag kan behaald worden door het integraal verbeteren van bedrijfsprocessen. Integraal verbeteren betekent dat voorafgaand aan een procesverbetering het beleid (inclusief ambitieniveau) waarnodig wordt herijkt en de punten worden bepaald waarover managementinformatie moet worden gegenereerd. Vervolgens wordt het proces herontworpen in samenspraak met de directe betrokkenen bij voorkeur naar richtlijnen vanuit de literatuur. De procesverbetering wordt op veranderkundige wijze geïmplementeerd. Wanneer een bedrijfsproces in aanmerking komt om te digitaliseren wordt een functioneel en technisch ontwerp van de informatiehuishouding gemaakt om vervolgens de betreffende applicatie(s)en koppelingen te configureren. Tenslotte wordt de organisatie afgestemd op de gedigitaliseerde werkwijze. De OPSB heeft een beheersstrategie voor activiteiten en processen nodig. Binnen de Oosterpoort & de Stadsschouwburg ontbreken veel prestatiemetingen, er is een overvloed aan beschikbare gegevens maar zelden worden deze gebundeld tot informatie. Hierdoor sluit de planning & control cyclus niet en kan de OPSB slechts beperkt een lerende organisatie zijn. De aanbevelingen op dit vlak zijn om eerst te bepalen wat relevante prestaties zijn en de waarden hiervan op een hoog niveau te benaderen, daarna kan waar nodig op detail niveau worden gezocht. Met eenvoudig toegankelijke informatie en goede schatters kan de prestatie voor een groot deel benaderd worden. Naast het meten van prestaties, levert de evaluatie nieuwe inzichten en nieuwe vragen op. Deze dragen bij aan goedkope ‘quick wins’ en procesverbeteringen.De huidige informatietechnologie is niet in staat om de bedrijfsprocessen binnen de Oosterpoort & de Stadsschouwburg goed te ondersteunen. Wel zijn er op dit vlak mogelijkheden. Complexe projecten als digitale archivering en verdere integratie van informatiesystemen kosten veel tijd en expert ondersteuning. De OPSB zal deze projecten als zodanig moeten erkennen en zorg dragen voor de benodigde competenties. Een implementatie van nieuwe informatietechnologie is dan ook niet het passende antwoord voor de Oosterpoort & de Stadsschouwburg op dit moment. Het is waardevol om te investeren in de gebruikerservaring van de huidige IT systemen. Mogelijke interventies zijn extra training en een promotie van het algemeen belang van de applicaties. Wantrouwen en een lage acceptatie leiden nu tot een lage gebruikersdiscipline en daardoor tot veel fouten, incomplete informatie en overbodige communicatie. De beoogde efficiëntie en effectiviteitverbeteringen vormen een goede mogelijkheid om het vertrouwen van de OCSW te winnen. Met de OCSW als partner kan een middenweg gevonden worden in het spanningsveld tussen ambitie en beschikbare middelen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Oosterpoort, Groningen
Stadsschouwburg, Groningen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60627
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page