University of Twente Student Theses

Login

Voorspelling van de vraag naar vier potentiële faciliteiten binnen verpleeghuis Den Koogh: De voorspelling van de vraag van medewerkers en bewoners van verpleeghuis locatie Den Koogh en locatie Buitenveld naar fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang

Hoornveld, Haye (2010) Voorspelling van de vraag naar vier potentiële faciliteiten binnen verpleeghuis Den Koogh: De voorspelling van de vraag van medewerkers en bewoners van verpleeghuis locatie Den Koogh en locatie Buitenveld naar fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Het management van verpleeghuis Den Koogh ziet een behoefte bij de cliënt naar meer levendigheid binnen het verpleeghuis en meer sociale participatie met niet-cliënten. Het management heeft vier potentiële faciliteiten voorgesteld die naar verwachting bijdragen aan de mate waarin in deze behoeften wordt voorzien. Het betreft: fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang. Om een goed besluit te nemen over het wel of niet invoeren van deze faciliteiten wil het management als eerst weten hoe veel vraag hierna zal zijn. Hierom is de volgende onderzoekvraag opgesteld Wat is de toekomstige mate van vraag van medewerkers en bewoners van verpleeghuis locatie Den Koogh en locatie Buitenveld, naar fitness, pedicure en manicure, schoonheidssalon en kinderdagopvang? Om deze vraag te beantwoorden zijn enquêtes verspreid onder de 240 cliënten (33% respons) en 469 medewerkers (37% respons) waarmee hun intenties m.b.t. deze faciliteiten worden bepaald. Maar intenties van mensen zijn vaak niet gelijk aan hun gedrag. Na het uitvoeren van de enquête is m.b.v. de opgedane kennis en enige gegevens uit de literatuur, een model opgesteld waarmee de waarden van de intenties kunnen worden bijgesteld om een voorspelling van de vraag te verkrijgen. Het model is toegepast op de enquête-uitkomsten en het resultaat staat in onderstaande tabel Tabel 1 Totale verwachtte vraag per week (aantal bezoeken) Locatie Den Koogh Locatie Buitenveld Fitness 113 40 Pedicure, Manicure 23 10 Schoonheidssalon 22 8 Kinderdagopvang n.v.t. n.v.t. Met deze tabel is de onderzoekvraag beantwoord. Voor een advies over het wel of niet invoeren van een faciliteit zijn meer gegevens nodig. Het achterhalen hiervan valt echter niet binnen het kader van dit onderzoek. Een aanbeveling voor verder onderzoek naar financiële gegevens staat beschreven in paragraaf 6.3.3. Tot slot een selectie van enkele aandachtspunten voor het management van Den Koogh:  Een faciliteit geheel in eigen beheer exploiteren geeft veel hogere financiële risico’s maar geeft ook meer zeggenschap over de faciliteit, dan in het geval waar een ondernemer van buitenaf de faciliteit exploiteert (Zie 5.2.5).  Gezien de mate van vraag, zal er waarschijnlijk overcapaciteit zijn bij alle faciliteiten. Deze kan opgevuld worden door ze ook open te stellen voor mensen van buiten het verpleeghuis (Suggesties staan in 4.1.3 en 4.1.4).  Omdat de vraag naar kinderdagopvang bij de medewerkers naar verwachting zeer laag zal zijn en bewoners een neutrale houding hebben t.o.v. deze faciliteit, moet er kritisch worden gekeken of deze faciliteit de kosten waard is.  De meeste cliënten willen alleen fitnessen als het gratis is. Het risico van een eigen bijdrage verplicht stellen is dat Den Koogh hiermee minder cliëntgericht wordt dan zou kunnen. Voor deze faciliteit is het hierom waarschijnlijk verstandig geen eigen bijdrage te vragen.  Afgezien van alle andere factoren die de exploitatie van een faciliteit beïnvloeden, is het puur op basis van de verwachtte vraag, onverstandig om één van de faciliteiten in te voeren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Den Koogh
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60632
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page