University of Twente Student Theses

Login

EVC bij Thales: Effecten van een EVC traject op het besef van competenties

Garritsen, Claudia (2010) EVC bij Thales: Effecten van een EVC traject op het besef van competenties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Thales Nederland heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met een EVC traject onder enkele tientallen medewerkers. Dankzij dit traject verkregen medewerkers ‘Erkenning voor hun eerder Verworven Competenties’ door middel van een portfolioanalyse en beoordelingen. Binnen Thales heerste onduidelijkheid over de invloed en de effecten van dit EVC traject op medewerkers en het bedrijf. In dit onderzoek is er gekeken naar wat de effecten zijn van het EVC traject op het besef van competenties van medewerkers. Ook zijn motieven, de omgeving en de meerwaarde van EVC meegenomen in het onderzoek. Met behulp van een vragenlijst (mede opgezet door de universiteit van Wageningen en het kenniscentrum EVC) en door het afnemen van interviews bij het management, leidinggevenden en deelnemers aan het EVC traject is veel informatie achterhaald dat gebruikt is voor het onderzoek. Als er objectief gekeken wordt naar de motieven van de deelnemers komt er voornamelijk naar voren dat men graag in kaart wilde brengen wat men kan. Een belangrijk motief van Thales daarentegen was op de eerste plaats om het kennisniveau omhoog te halen binnen de organisatie en vervolgens medewerkers bewust te maken van hun eigen kunnen. De omgeving, en dan vooral de partner, blijkt van grote invloed te zijn geweest op het beslissingsproces voor deelname aan het EVC traject. Kijkend naar de effecten van het EVC traject op medewerkers scoren bewustwordingsproces en zelfinzicht het hoogst. Verder worden er door de meeste medewerkers, maar ook door leidinggevenden, weinig andere effecten ervaren en is men persoonlijk niet veranderd of zelfverzekerder geworden. Het is vermeldenswaardig dat medewerkers die nog maar kort of juist erg lang werkzaam zijn bij Thales een negatiever oordeel over de effecten van EVC hebben dan medewerkers die een gemiddelde tijd werkzaam zijn. Geconcludeerd wordt dat EVC an sich toch een succesverhaal is aangezien medewerkers het besef van kennis en vaardigheden als effect van EVC hebben ervaren. Dit komt overeen met één van de motieven van Thales, te weten: het bewustwordingsproces van medewerkers op gang zetten. Echter binnen Thales heerst er nog steeds geen echt positief beeld over EVC en tot op heden zien te weinig mensen het nut ervan in. Als reden hiervoor kan gedacht worden aan de onduidelijkheid binnen Thales zelf van wat er verwacht werd van EVC. Tijdens het onderzoek kwam men namelijk ineens aanzetten met de vraag of eventuele gedragsveranderingen van medewerkers na deelname aan het EVC traject en/of het rendement hiervan ook onderzocht kon worden. Deze aspecten zijn tijdens de opstartfase van EVC echter nooit besproken. Aan het slot van het onderzoeksrapport zijn er daarom enige huiswerkvragen voor Thales beschreven; Te weten, Waar komen deze gemengde gevoelens vandaan? Is er gaandeweg het proces een ander verwachtingspatroon ontstaan, hadden de medewerkers iets anders verwacht of is er juist druk ontstaan vanuit het moederbedrijf dat het EVC traject zichtbaar rendement moest opleveren? Thales zal dus verder onderzoek moeten doen naar deze gemengde gevoelen over EVC binnen het bedrijf. Daarnaast is het van belang dat er goed gekeken gaat worden naar het vervolgtraject voor de medewerkers. Het zou zonde zijn om het bewustwordingsproces na EVC te laten eindigen. Temeer daar er een vrij groot aantal medewerkers dankzij het EVC traject een studie hebben opgepakt. Kijkend naar de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie kan er onderzoek verricht gaan worden naar het effect van een beoordeling op mensen. Daarnaast kan er onderzocht worden of EVC past bij het persoonlijke ontwikkelingsplan wat door veel bedrijven al ingezet wordt. Tenslotte kan het interessant zijn om te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen betreffende de reactie op, en het effect van een beoordeling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Thales
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60641
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page