University of Twente Student Theses

Login

Mee Twente: Leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de hand van employability

Donkelaar, Jeffrey ten (2010) Mee Twente: Leeftijdsbewust personeelsbeleid aan de hand van employability.

[img] PDF
231kB
Abstract:Dit rapport behandelt een probleem welke als eerste gesignaleerd is door de ondernemingsraad (OR) van MEE Twente. De OR stelt namelijk dat er sprake is van een ongelijkmatige leeftijdspreiding in het personeelsbestand, de komende jaren zal het percentage oudere werknemers zelfs toenemen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was destijds 45,3 jaar. In dit rapport wordt een mogelijke oplossing van het probleem, het realiseren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, behandeld. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport luidt: “Hoe kan MEE Twente van het huidige personeelsbeleid een leeftijdsbewust personeelsbeleid maken aan de hand van het begrip employability?” Twee begrippen die hierin centraal staan en zijn uitgewerkt in het theoretisch kader zijn; leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability. Kort gezegd is een leeftijdsbewust personeelsbeleid er op gericht de personeelsinstrumenten zodanig in te zetten, dat gedurende de leeftijdsfasen van de werknemer optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van de werknemer. Het begrip employability is aan de hand van verschillende auteurs vergeleken en uitgewerkt. De definitie van employability die gehanteerd wordt is: “de mogelijkheid van een persoon om richting te geven aan de eigen loopbaan, ofwel in het kort de inzetbaarheid.” Om tot een beantwoording te komen van de onderzoeksvraag zijn er enkele interviews gehouden onder werknemers van MEE Twente. De interviews zijn ingericht naar dezelfde opbouw van het begrip employability, te weten: kennis en vaardigheden, aanpassingsintentie, aanpassingsinspanning en belemmeringen. Uiteindelijk is er op basis van de bevindingen uit de literatuurstudie, het theoretisch kader, en de vergelijking met de huidige situatie een advies gegeven worden waar MEE Twente wellicht haar voordeel mee kan behalen. Een van de meest opvallende uitkomsten is dat MEE Twente reeds actief is met bepaalde facetten van het begrip employability, maar dat er ook ruimte is voor verbeteringen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
MEE Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60652
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page