University of Twente Student Theses

Login

Introductie: Een goed begin is het halve werk: Onderzoek naar criteria voor een succesvol introductieprogramma binnen Flowserve Hengelo

Koning ter Heege, R.G. (2010) Introductie: Een goed begin is het halve werk: Onderzoek naar criteria voor een succesvol introductieprogramma binnen Flowserve Hengelo.

[img] PDF
436kB
Abstract:Aanleiding Vanuit Flowserve Hengelo bestond de vraag een onderzoek uit te voeren naar het introductiebeleid binnen de organisatie. Hierbij is als uitgangspunt gekozen voor een onderzoek waarbij aan de hand van zowel literatuur- als empirisch onderzoek criteria geformuleerd worden. Deze criteria geven aan waar een goed introductiebeleid voor Flowserve Hengelo aan moet voldoen. Motivatie Bij het zoeken naar een bacheloropdracht heb ik voor mezelf een aantal criteria opgesteld. Zo wilde ik de opdracht graag uitvoeren in het kader van de mastertrack die ik ga volgen (HRM) en diende het onderzoek daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de organisatie. Omdat er bij Flowserve Hengelo een grote personeelsinstroom plaats heeft gevonden bleken de aanwezige middelen onvoldoende. Dit onderzoek is uitgevoerd om in kaart te brengen aan welke criteria het introductieprogramma aan dient te voldoen. Conclusies Aan de hand van een literatuuronderzoek is in kaart gebracht wat de relatie is tussen de factoren structuur, cultuur en het introductieprogramma. Om de situatie in de organisatie goed weer te kunnen geven is onder managers en medewerkers een empirisch onderzoek uitgevoerd. Bij de medewerkers omvatte dit een vragenlijstonderzoek en interviews met een viertal respondenten. Met een drietal managers heeft ook een interview plaatsgevonden. Wanneer naar de verzamelde informatie gekeken wordt dan is te zien dat voor de drie verschillende gebieden cultuur, structuur en het introductieprogramma, bepaald kan worden aan welke criteria zij dienen te voldoen voor een succesvolle introductie. Hierbij dient kort de kanttekening gemaakt te worden dat de factoren onderling afhankelijk zijn en derhalve op elkaar afgestemd dienen te worden. De belangrijkste criteria voor structuur zijn dat het organisch en duidelijk zichtbaar is. Bij cultuur is van belang dat er een structuur aanwezig is, dat de introductie het creëren van een gezamenlijk of gemeenschappelijk perspectief ondersteund en dat er een leerklimaat binnen de organisatie is. Bij het introductieprogramma tot slot is het belangrijk onderscheid te maken tussen een functie/algemeen en een sociaal/technologisch gedeelte. Een buddysysteem zal bijdragen onthe- job training en integratie en het hele programma moet duidelijk gestructureerd zijn. Aanbevelingen De aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn: - Duidelijke aanwezige structuur in zowel het introductieprogramma als het bedrijf - Creëren van een gemeenschappelijk perspectief - Introductie gericht op organisatie, werk, mensen en individueel gebied - Evalueren van het programma en aan de hand hiervan eventuele aanpassingen doorvoeren Consequenties Wanneer bovenstaande aanbevelingen door worden gevoerd zal dit ertoe leiden dat de introductie op een meer gestructureerde manier uitgevoerd wordt. Voor de medewerkers zal hierdoor minder onduidelijkheid bestaan en zullen zij in staat zijn om snel op een effectieve en efficiënte manier voor de organisatie te kunnen werken. Door meer structuur is het ook voor de managers duidelijk wat zij van werknemers kunnen verwachten en over welke vaardigheden nieuwe medewerkers al beschikken (aan de hand van de checklijsten). Daarnaast dienen de evaluatiegesprekken als basis voor eventueel verdere aanpassingen van het introductieprogramma. Door de feedback die op het programma gegeven wordt kan eens in het halfjaar beoordeeld worden welke zaken aangepast dienen te worden en op deze manier wordt een goede kwaliteit van het programma gewaarborgd
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Flowserve Hengelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60654
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page