University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de voorkeur van chronische pijn patiënten bij thuisbehandeling

Bolder, S.A.M. (2010) Onderzoek naar de voorkeur van chronische pijn patiënten bij thuisbehandeling.

[img] PDF
643kB
Abstract:Inleiding: Op het Roessingh Revalidatiecentrum is er speciale oefentherapie voor chronische pijn patiënten om te zorgen dat mensen beter kunnen omgaan met hun ziekte. In verscheidene onderzoeken wordt het nut van actieve oefentherapie aangetoond. Actief bewegen is mogelijk succesvol voor het verbeteren van het functioneren van de patiënt en het verminderen van pijn. Er zijn een aantal drempels voor pijn patiënten om therapie te volgen op het centrum. Zo is bijvoorbeeld de reistijd naar de therapie een mogelijke reden voor therapie uitval. Therapie trouw is echter van belang voor succesvolle oefen therapie. Wellicht is het mogelijk om met behulp van telerevalidatie de toegang tot en kwaliteit van oefentherapie te verbeteren. Echter de frequentie van face-to-face contact met de therapeut en de privacy van de patiënt zullen verminderen bij een thuisbehandeling. De voorkeur van de patiënt is erg belangrijk. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe patiënten willen dat een thuisbehandeling eruit ziet stel dat zij telerevalidatie zouden moeten gebruiken. Deze vraag wordt beantwoordt door te bekijken wat het relatieve belang is van de kenmerken van de behandeling op de voorkeur van chronische pijn patiënten voor een thuisbehandeling. Daarnaast wordt ook bekeken wat de voorkeur is voor de verschillende niveaus van de kenmerken van telerevalidatie. - Methode: De doelgroep van dit onderzoek was chronische pijn patiënten die op het Roessingh of in andere centra oefentherapie hebben of hebben gehad vanwege chronische pijn die langer dan drie maanden duurt. Er zijn 50 patiënten geincludeerd in dit onderzoek. Door middel van een Discrete Choice Experiment is een vragenlijst ontwikkeld en is op een kwantitatieve manier onderzoek gedaan naar de voorkeur van chronische pijn patiënten. Per DCE vraag werden twee hypothetische scenario’s van een niet bestaande hypothetische thuisbehandeling voorgelegd. Meerdere keren moest de patiënt een afweging maken tussen de twee scenario’s en kiezen uit vier antwoordmogelijkheden, scenario A of B en twee mogelijkheden die onder de niet-optie vielen. Zo werd de mate van voorkeur voor een onderdeel van een nog niet bestaande dienst bepaald en was een weging van de attributen mogelijk. Eerst zijn op basis van onderzoek van K. Cranen en andere literatuur 6 kenmerken (attributen) van thuisbehandeling geselecteerd, namelijk de vorm van contact voor instructies, de aanwezigheid van een herinnering om te oefenen, de vorm monitoring, de mogelijkheden tot het contact met lotgenoten, de contactfrequentie met de therapeut en de flexibiliteit van de oefentijden. Deze attributen bevatten elk 2-4 niveaus. Er werden in de vragenlijst eerst enkele vragen gesteld over persoonskenmerken, daarna volgde uitleg over de onderdelen van thuisbehandeling en 10 vragen met DCE scenario’s. Ten slotte zijn er nog enkele losse vragen over de thuisbehandeling. Voor het maken van de vragenlijst is gebruik gemaakt van Sawtooth software. Met regressie analyse zijn Thuisbehandeling voor chronische pijn patiënten voorkeuren bepaald en voor de statistische analyse is SPSS gebruikt. Met een multinominal logit analyse in SMRT zijn de utiliteiten op groepsniveau geschat. . Ook het belang van de attributen is bepaald. Met regressietechniek in Hierarchical Bayer analyse zijn de utiliteiten berekend op individueel niveau Daarna is gekeken wat de ideale vorm van telerevalidatie is. Ten slotte is de invloed van persoonskenmerken op het belang van de kenmerken en de voorkeur voor vorm van thuisbehandeling bepaald.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Roessingh
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60671
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page