University of Twente Student Theses

Login

Diversiteit in coalities: lange termijn planning in gemeentepolitiek? Onderzoek naar de invloed van raadssamenstelling en politieke diversiteit op de duur van coalitievorming in Overijsselse gemeenten

Idema, R. (2010) Diversiteit in coalities: lange termijn planning in gemeentepolitiek? Onderzoek naar de invloed van raadssamenstelling en politieke diversiteit op de duur van coalitievorming in Overijsselse gemeenten.

[img] PDF
1MB
Abstract:Nederland is een coalitieland. Het multipartijenstelsel resulteert na verkiezingen in een spel van onderhandelingen dat moet leiden tot nieuwe coalities. Niet alleen op nationaal niveau worden coalitie gevormd. Ook in de gemeentepolitiek worden iedere vier jaar verkiezingen gehouden, waarbij vergelijkbare regels gelden. Wie wil met wie in zee? Welke partij sluit anderen uit? Welke combinaties vormen een meerderheid? Soms duurt dit proces meerdere maanden, terwijl in andere gevallen al na één of enkele weken de ambten zijn verdeeld. De duur van dit formatieproces lijkt afhankelijk te zijn van de coalities die uiteindelijk gevormd worden. Dit onderzoek stelt zich als doel een verklaring te geven van de duur van het coalitieproces. Daarbij wordt gekeken naar lokale overheden in de provincie Overijssel, voortbouwend op eerder onderzoek naar collegevorming in deze provincie. De oorzaak van de duur van coalitievorming wordt onderzocht aan de hand van partijen in gemeenteraden en op welke wijze deze zich tot elkaar verhouden. Dit wordt meetbaar gemaakt door het bepalen van twee onafhankelijke variabelen die de duur van het coalitieproces beïnvloeden. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de verkozen partijen en de mogelijke coalities die gevormd kunnen worden. Anderzijds wordt gekeken naar de te vormen coalitie. Hoe verhouden de partijen die uiteindelijk op het pluche belanden zich tot elkaar? Om deze onderlinge verhoudingen in een coalitie te bepalen, wordt op basis van een drietal coalitietheorieën een definitie geformuleerd. Hiermee kan vervolgens worden bepaald hoe divers de combinatie partijen in een coalitie is, ten opzichte van de raad waaruit zij wordt gevormd. In de data-analyse worden gegevens van coalitievorming in Overijsselse gemeentepolitiek geanalyseerd. Door middel van regressieanalyses wordt het oorzakelijk verband tussen de twee variabelen en de duur van coalitievorming bepaald. Hieruit blijkt dat op basis van de gebruikte data niet kan worden verklaard dat het aantal partijen of de mogelijke coalities de duur van coalitievorming beïnvloeden. Uit de analyse blijkt tevens dat deze duur wel wordt beïnvloed door de tweede variabele. De voornaamste oorzaak die aangetoond wordt, is te vinden in de relatieve afstand die coalitiepartners tot elkaar hebben aan de hand van de sociaaleconomische links-rechts verdeling. Wanneer de verschillen groter zijn, lijkt het moeilijker een coalitie te vormen, waardoor de onderhandelingen langer duren. Zoals bij ieder onderzoek zijn ook hier een aantal kanttekeningen te plaatsen. Aangezien slechts data van 25 gemeenten zijn meegenomen, komen de betrouwbaarheid en validiteit van de verkregen resultaten in gevaar. Dit kan betekenen dat sommige conclusies onterecht zijn getrokken, maar het kan evengoed inhouden dat waar in dit onderzoek geen verband is aangetoond, wel een oorzakelijk verband bestaat. Vervolgonderzoek zou dit verder kunnen uitwijzen. Hierin kan tevens worden ingegaan op het van links naar rechts indelen van lokale partijen en het zoeken naar alternatieve oorzaken van de duur van het coalitieproces.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:89 political science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60674
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page