University of Twente Student Theses

Login

Hoe tevreden zijn leerlingen over Het Noordik?

Maris, Dorien (2010) Hoe tevreden zijn leerlingen over Het Noordik?

[img] PDF
327kB
Abstract:Omdat scholieren steeds mondiger worden zijn ze een belangrijke informatiebron voor de bestuurders van een school. Daarom moeten scholen zich, meer dan enkele jaren geleden, onderscheiden op bepaalde gebieden om leerlingen te trekken en te behouden. Ook is de overheid de laatste jaren intensief bezig met het waarborgen van de kwaliteit van scholen en het bepalen van de meest belangrijke dimensies. Het is dan ook van belang om inzicht te krijgen in de mening van de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. In dit onderzoek wordt de mening gevraagd van de leerlingen van scholengemeenschap CSG Het Noordik. CSG Het Noordik is een Christelijke scholengemeenschap met verschillende locaties en opleidingsniveaus in Almelo, Vriezenveen en Vroomshoop. De leiding van de scholengemeenschap is een onderzoek gestart naar de probleemgebieden en is bezig met een herpositionering. Dit onderzoek naar de mening van de leerlingen zal daarop een vervolg zijn. Bijna 300 leerlingen van de scholengemeenschap hebben een vragenlijst ingevuld waarin de scholieren verschillende vragen over een aantal dimensies zijn voorgelegd. Allereerst is de leerlingen gevraagd welke onderwerpen zij het meest belangrijk vinden op school. Verder zijn de antwoorden van de leerlingen van de verschillende locaties met elkaar vergeleken en zijn de resultaten ook vergeleken met landelijke uitkomsten, waarvoor de nationale scholierenmonitor die eens in de twee jaar wordt uitgevoerd door Sardes in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, als uitgangspunt is genomen. De onderwerpen die de leerlingen van Het Noordik als meest belangrijk ervaren op school zijn: goed voelen in de klas, goed voelen op school en veilig voelen op school. Hierbij zit geen verschil tussen de leerlingen van de verschillende locaties. Het Noordik scoort op deze drie onderwerpen goed. Het welbevinden op klasniveau ligt (op een schaal van 0 tot 1) op 0.78, het welbevinden op schoolniveau op 0.71 en het algemene veiligheidsgevoel op 0.76. Uit de vergelijking van de resultaten met de landelijke uitkomsten zijn enkele verschillen naar voren gekomen. De scores voor vijf onderwerpen liggen hoger dan het landelijk gemiddelde en de scores voor vijf andere onderwerpen liggen lager dan het landelijk gemiddelde. De verbeterpunten ten opzichte van de landelijke uitkomsten liggen bij het gedrag tussen de leerlingen onderling, het handelen van de docenten, de kwaliteit van de computers en het aantal computers, de inspraak in de schoolregels en het algemeen veiligheidsgevoel. Hoger scoort Het Noordik op de onderwerpen welbevinden op schoolniveau, omgang met computers, bekendheid en consequentheid schoolregels, vandalisme en sportactiviteiten buiten de lessen om. Wanneer de plussen en de minnen met elkaar vergeleken worden kan men zeggen dat de leerlingen van Het Noordik over het algemeen net zo tevreden zijn over hun schoollocatie als de leerlingen van andere scholen. Er kan niet gezegd worden dat één locatie van Het Noordik in het algemeen beter is dan een andere locatie. Waar de ene locatie beter scoort op een bepaald onderwerp, scoort een andere locatie beter op een ander onderwerp. Er bestaan dus verschillen in de mate van tevredenheid tussen de locaties, maar dit is per onderwerp verschillend.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Het Noordik
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60680
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page