University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van een strategie

Kempe, Bas van de (2010) Ontwikkeling van een strategie.

[img] PDF
991kB
Abstract:In dit onderzoek is een organisatiestrategie ontwikkeld, welke in de toekomst tot een toename van de verkoop van huidige en nieuwe producten zal moeten leiden. Om tot de strategie te komen, dienden de interne organisatie en de externe omgeving geanalyseerd te worden. Naast de organisatiestrategie is er voor een specifiek product uit het assortiment een concurrentiestrategie opgesteld. Het product waarvoor dit gedaan is, is het light drankje genaamd Zero Light. Het onderzoek dat plaats heeft gevonden, is een kwalitatief onderzoek in de vorm van een case study. Middels het doen van directe observaties is de interne organisatie in kaart gebracht. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de afdelingen verkoop en marketing. Via observaties en gesprekken met medewerkers van deze afdelingen, is het grootste gedeelte van de informatie verzameld. Ook de omgeving van Dilimport is, zowel op Marco als op Meso niveau, geanalyseerd. Deze informatie is veelal indirect gekregen. Voordat deze analyses uitgevoerd zijn, is er tijdens een literature review informatie over mogelijke strategieën verzameld. Onderzocht is wat gangbare typen strategieën zijn. Na het bestuderen van theorie van onder meer Mintzberg (1987), Miles en Snow (1978), Porter (1980) en Treacy en Wiersema (1995) zijn er drie type van gangbare strategieën vastgesteld. Er kan gestreefd worden naar vernieuwing, verbetering of een combinatie van beiden. Momenteel volgt men niet duidelijk een van deze typen strategieën. De in dit onderzoek gedane analyse wijst uit dat de strategie die het vernieuwen en verbeteren combineert, het meest geschikt is voor de organisatie. Wanneer men slaagt succesvol te zijn in het uitvoeren van de nieuwe strategie - Door middel van een continue portfolioanalyse en onderzoek naar de doelgroep van de verschillende producten, de juiste producten op de juiste wijze en juiste locatie promoten en aanbieden aan klanten – kan dit leiden tot een toename van de verkoop van huidige en toekomstige producten. Succes zal echter niet vanzelfsprekend zijn. Uit de confrontatiematrix die is opgesteld na uitvoering van een SWOT analyse, bleek dat de interne zwaktes momenteel zwaarder wegen dan de interne sterke punten. Op de korte termijn dienen dan ook allereerste deze zwakke punten, het ontbreken van een duidelijke strategische richting, de geringe aandacht voor de klant en nauwelijks doorvoeren van vernieuwingen, aangepakt te worden. Het veranderen van strategie zal gevolgen hebben op de inrichting van de interne organisatie. De structuur die men momenteel kent (een functionele structuur), kan ongewijzigd blijven. Wel zal geprobeerd moeten worden om de binnen de organisatie geldende waarden bij te sturen. Initiatief van medewerkers en vernieuwing zal aangemoedigd moeten worden. Op deze manier kan ook meer gebruik gemaakt worden van de vaardigheden van het personeel. De controle dient veelal centraal plaats te vinden, een uitzondering is de afdeling marketing. Het belang van deze afdeling dient vergroot te worden. Meer onderzoek naar de doelgroep van de producten en hun wensen zal gedaan moeten worden. Wanneer de wensen van de doelgroep bekend zijn, kan hier op in worden gespeeld. De naamsbekendheid van producten kan vergroot worden en potentiële klanten kunnen op locaties anders dan enkel supermarkten overtuigd worden tot het doen van aankopen. Dit kan onder meer voor Zero Light gedaan worden. Hiervoor zal de differentiatiestrategie gevolgd moeten worden. De doelgroep zal bekend gemaakt moeten worden met de specifieke kwaliteiten van het product. Kwaliteiten die het product onderscheiden van de concurrentie. Het verkrijgen van de benodigde informatie was niet eenvoudig. Vervolgonderzoek zou onder meer gedaan kunnen worden naar de Macro- en de Meso omgeving, om zo een completer beeld te vormen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Licra Import Dilimport, San Pedro Sula, Honduras
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60682
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page