University of Twente Student Theses

Login

Flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector: Een werknemersperspectief

Heikamp, Gijs (2010) Flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector: Een werknemersperspectief.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit rapport wordt een onderzoek beschreven over de invloed van conjunctuur op het concept flexicurity. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of de flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector worden beïnvloed middels het optreden van verschillende conjuncturele omstandigheden. Middels een multilevel analyse wordt deze conjuncturele invloed op drie niveaus binnen de ICT sector onderzocht. De onderzoeksvraag die centraal staat binnen dit onderzoek luidt: “In welke mate varieert de inzet van werknemers en werkgevers in de ICT sector bij de flexicurity onderhandelingen van de sector-cao, een ondernemings-cao en het individuele arbeidscontract wanneer er sprake is van verschillende conjuncturele omstandigheden binnen de ICT sector?” De beantwoording van deze centrale onderzoeksvraag zal voornamelijk gericht op de werknemerszijde van de onderhandelingen. De diverse werkgevers waren wel benaderd, maar waren niet geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek. De werkgeverszijde zal binnen dit onderzoek worden beschreven aan de hand van werknemerszijde. De data voor dit onderzoek is verzameld aan de hand van interviews die hebben plaatsgevonden met vakbondsbestuurders van de drie vakbonden, te weten FNV, CNV en De Unie. De flexicurity onderhandelingen binnen de ICT sector worden geschetst aan de hand van de flexicurity matrix van Wilthagen en Tros. Middels deze matrix, die een viertal zekerheidswensen en flexibiliteitbehoeften omvat, worden de flexicurity onderhandelingen inzichtelijk gemaakt. De analyse van de data vindt plaats aan de hand van de Speltheorie. Na de analyse blijkt dat de invloed van conjuncturele schommelingen op flexicurity miniem is. De vakbonden geven aan dat er een gebrek aan mogelijkheden is aan beide kanten van de onderhandelingstafel om daadwerkelijk gebruik te maken van het flexicurity model. De oorzaken hiervan liggen aan de kant van de werknemersorganisaties (vakbonden), voornamelijk aan het gebrek aan mandaat en het minimum karakter van de zogenaamde raamwerk cao. De Werkgeversorganisatie ICT aan de andere kant heeft ook te maken met een gebrek aan mandaat en heeft wat betreft flexibiliteitbehoeften een conservatieve houding, aldus de vakbonden. Het gebrek aan achterban speelt beide partijen parten, waardoor ze moeilijk met hun vuist kunnen maken bij de onderhandelingen. Dit maakt optimaal gebruik van het flexicurity model op zijn zachtst gezegd moeilijk, beide partijen zullen, totdat ze een vuist kunnen maken, de status quo willen handhaven. Dit in het belang van het behoud van de sector-cao die zij vormen, ook al is dit slechts een minimum cao. Daarnaast zijn er een aantal trends in de ICT sector in opkomst, waardoor de kracht van het flexicurity model voor de cao-onderhandelingen deels teloor gaat. De voornaamste trend is de opkomst van de zzp’er als speler aan de onderhandelingstafel. Bij deze onderhandelingen treden er geen werknemersorganisaties op, wel kan de zzp’er ondersteunt worden door bijvoorbeeld de FNV-zelfstandigen. Daarnaast creëren vaststellingsovereenkomsten een mogelijkheid voor werkgevers om gebruik te maken van flexibiliteit, die niet overlegd is met de werknemersorganisaties. Dit betekent dat het effect van schommelingen in de conjunctuur, respectievelijk recessie en hoogconjunctuur, in de onderzochte ICT sector weinig tot geen invloed heeft op de zekerheidswensen en flexibiliteitbehoeften die tijdens ICK-cao onderhandelingen worden besproken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60683
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page