University of Twente Student Theses

Login

Het bevorderen van teamspirit bij BECO en de rol van ‘best practices'

Hart, Marielle 't (2010) Het bevorderen van teamspirit bij BECO en de rol van ‘best practices'.

[img] PDF
1MB
Abstract:BECO is een adviesbureau op het gebied van duurzaam ondernemen en heeft een opdracht uitgeschreven hoe BECO teamspirit kan verhogen. Onderdeel van de opdracht was ook hoe BECO de tijdens de interviews verzamelde best practices en inspirerende projecten het beste kunnen communiceren. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is er een literatuuronderzoek en een veldonderzoek gedaan. In het literatuuronderzoek is gekeken naar wat het concept teamspirit inhoudt en hoe het bevorderd kan worden. Het veldonderzoek bestond voornamelijk uit diepteinterviews waarin best practices en inspirerende projecten zijn verzameld en werknemers zijn gevraagd naar hun mening over het bevorderen van teamspirit bij BECO en over de beste communicatiemethode voor de best practices en inspirerende projecten. Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat teamspirit een “wij-gevoel” is dat moeilijk in woorden te vangen is. Teamspirit draait primair om de innerlijke beleving en een daadkrachtig intens “wij-gevoel” bij de werknemers op basis van een sterke onderlinge emotionele betrokkenheid en een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen de teamleden, in combinatie met het hebben van gemeenschappelijk gedragen ambities. Bij teamspirit is sprake van een psychologische staat van opwinding die inspireert, stimuleert, energie geeft en werknemers opdrijft om zich extra in te zetten waardoor de collectieve teamprestatie de som van de individuele kwaliteiten van de teamleden overstijgt. Eveneens is naar voren gekomen dat een organisatie een duidelijke visie, missie, doelen, richtlijnen en persoonlijke gedragscodes moet hebben. Dat emotionele connecties en wederzijds vertrouwen het bevorderen van teamspirit mogelijk maken. Dat teamspirit vooral te bevorderen is door gedeelde ervaringen en communicatie. En dat teamspirit geleidelijk aan opgebouwd moet worden en er voor leidinggevenden een faciliterende rol is weggelegd. Vanuit het veldonderzoek is naar voren gekomen dat er bij BECO een aantal factoren zijn die de teamspirit beïnvloeden: de bestaande missie bij BECO wordt niet door alle werknemers gedragen, feedback op persoonlijk functioneren wordt te weinig gegeven, er heerst een scheiding tussen de verschillende clusters en regio’s en de huidige beloningssystematiek draagt niet bij aan de bevordering van teamspirit. Uit het veldonderzoek is eveneens naar voren gekomen dat de communicatie van de best practices en inspirerende projecten vooral kort, bondig en aantrekkelijk moet zijn. Het zou daarnaast nog beter zijn als de communicatie interactief is en een mogelijkheid biedt voor discussie binnen het BECO-team. Vervolgens is er een analyse gemaakt. Bij BECO wordt de bestaande duale missie niet volledig en niet in de volledig door alle werknemers gedragen. Om teamspirit te verhogen moet hieraan gewerkt worden. Ook is er ruimte voor verbetering bij de gedragsregels rondom het geven van open, eerlijke en persoonlijke feedback en bij de huidige beloningsystematiek. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat de verschillende clusters en regio’s dichter bij elkaar gebracht moeten worden om één hecht BECO-team te creëren en de teamspirit te versterken. Op basis van de analyse en gevonden bevindingen zijn er een aantal aanbevelingen gedaan om de teamspirit binnen BECO te bevorderen. BECO moet kijken hoe de missie nog beter gedragen kan worden, hoe BECO het geven van onderlinge feedback gericht op persoonlijke verbeterpunten beter kan integreren in haar gedragsregels en hoe de beloningssystematiek beter kan aansluiten op het belonen van teams. Een andere aanbeveling is om verschillende teams beter bij elkaar te krijgen, bijvoorbeeld door het (laten) organiseren van gezamenlijke activiteiten. Het delen van gemeenschappelijk ervaringen moet hierbij de basis vormen voor het aanbrengen van de noodzakelijke emotionele connecties tussen de individuele werknemers. Tenslotte zijn ook aanbevelingen gedaan over de communicatie van best practices en inspirerende projecten. Voor de best practices zou het intranet het beste medium zijn om de informatie dynamisch te houden. Voor de communicatie van de inspirerende projecten is tijdens dit onderzoek het idee ontstaan om de ‘BECO Best Project Award’ in het leven roepen. In het laatste hoofdstuk is bij de conclusies een antwoord gegeven
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
BECO Nederland, Rotterdam
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60685
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page