University of Twente Student Theses

Login

Buitenschoolse opvang in de toekomst

Ballast, Joscintha (2010) Buitenschoolse opvang in de toekomst.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van SKE Kinderopvang is een onderzoek uitgevoerd naar de invulling van de buitenschoolse opvang in de toekomst. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre de behoeften van de huidige en toekomstige klanten van SKE overeenkomen met de nieuwe invullingconcepten van de buitenschoolse opvang. In het onderzoek is allereerst gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek onder de locatiedirecteuren. Dit is gedaan in de vorm van een gestandaardiseerd interview, zodat de aspecten van de BSO gestructureerd in kaart konden worden gebracht en de eventuele verschillen tussen verschillende BSO-locaties duidelijk werden. Vervolgens zijn deze interviewresultaten verwerkt in het kwantitatief onderzoek. Dat wil zeggen dat de belangrijkste aspecten van de BSO verwerkt zijn in een online enquête om te achterhalen hoe de huidige en toekomstige klanten hierover denken. Als eerst zijn er interviews gehouden met de locatiedirecteuren van verschillende BSO-locaties en is er gesproken met de clustermanagers van SKE Kinderopvang. Aan de hand hiervan werd duidelijk hoe de BSO er dagelijks uit ziet binnen SKE Kinderopvang en uit welke attributen de BSO bestaat. Daarnaast werd tijdens de gesprekken met de clustermanagers duidelijk wat de mogelijke toekomstscenario’s zijn met betrekking tot de invulling van de BSO in de toekomst, namelijk: een thema-BSO als mogelijke dagelijkse invulling binnen een ander model, de BSO als onderdeel van de ‘brede school’ of het invoeren van een continurooster met daaropvolgend BSO. Deze gegevens zijn gebruikt voor het opstellen van de enquêtevragen. Om vervolgens inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van de huidige en toekomstige klanten is het Kano-model gebruikt. Met dit model kan worden berekend of en in hoeverre de aanwezigheid of afwezigheid van een product- of diensteigenschap, invloed heeft op de (on)tevredenheid van de klant. In totaal hebben 254 klanten van SKE Kinderopvang de online enquête volledig ingevuld. Deze groep is onder te verdelen in de huidige klanten van de BSO en daarnaast zijn er de klanten van het kinderdagverblijf. De laatste groep wordt beschouwd als de toekomstige klanten van de BSO, want naarmate de kinderen ouder worden zullen zij (voor een deel) automatisch gebruik gaan maken van de BSO. Uit de analyse van de enquête blijkt vervolgens dat men redelijk tevreden is met de huidige invulling van de BSO. De respondenten zijn van mening dat de BSO niet zozeer hoeft te veranderen, maar zij zouden het wel begrijpen als er een verandering wordt doorgevoerd. Indien er toch veranderd zal worden, dan gaat de voorkeur van de huidige en toekomstige klanten van SKE Kinderopvang uit naar het invoeren van een continurooster op de basisscholen met daaropvolgend de BSO. De pedagogische medewerkers hebben dan dagelijks meer tijd om met de kinderen door te brengen, wat betekent dat zij meer mogelijkheden hebben qua activiteitenaanbod. Tevens geven de ouders aan dat zij binnen het continurooster de woensdagmiddag graag willen behouden. De BSO als onderdeel van de ‘brede school’ is het minst populair onder de huidig en toekomstige klanten van SKE Kinderopvang. Wellicht dat dit te maken heeft met de informatie en uitleg die zij hebben gekregen over de brede school, want uit de enquête blijkt tevens ook dat zij slecht op de hoogte zijn wat de brede school precies betekent. De thema-BSO zou volgens de respondenten een goede optie zijn om de BSO invulling te geven binnen één van de andere toekomstmodellen. De thema-BSO zou vooral aantrekkelijk zijn voor de oudere kinderen die gebruik maken van de BSO. Kinderen van acht jaar en ouder hebben volgens de huidige en toekomstige klanten van SKE Kinderopvang meer aantrekkelijke activiteiten nodig, omdat het nu wel eens voor komt dat zij zich snel vervelen op de BSO. Het voordeel is dat zij zich ook eerder zelfstandig naar de thema-BSO kunnen verplaatsen, mocht deze verder weg gelegen zijn. Bacheloropdracht SKE Kinderopvang: Buitenschoolse opvang in de toekomst 3 De aanbevelingen die worden gedaan aan SKE Kinderopvang zijn:  SKE Kinderopvang zal de BSO niet heel drastisch moeten veranderen. Het is van belang dat de ouders goed geïnformeerd worden hoe en waarom de huidige BSO veranderd gaat worden. Op deze manier zullen zij meer draagvlak creëren voor hun verandering, want de ouders staan er wel voor open.  Wanneer er per se een verandering doorgevoerd moet worden, zal SKE Kinderopvang het meeste voordeel hebben bij de invoering van een continurooster. De meeste ouders staan achter dit model wanneer er veranderd moet worden.  SKE Kinderopvang zal, in samenwerking met de andere organisaties in het ‘brede school’ samenwerkingsverband, de ouders beter moeten inlichten. Zij moeten de ouders heel duidelijk uitleggen wat de brede school voor hen betekent en wat de voor- en nadelen zullen zijn. Dit is van belang om de ouders een duidelijke mening te laten vormen, waardoor ze zelf ook met suggesties kunnen komen die binnen het model van de brede school past.  SKE Kinderopvang zal de oudere kinderen van de BSO kunnen behouden wanneer zij een thema-BSO invoert. De kinderen van 8 jaar en ouders vervelen zich momenteel redelijk snel. Een thema-BSO zal extra uitdaging bieden voor deze leeftijdscategorie. Belangrijk is wel dat er de mogelijkheid wordt geboden om de kinderen onder begeleiding naar de thema-BSO te verplaatsen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
SKE Kinderopvang
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60686
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page