University of Twente Student Theses

Login

‘De publieke markt’: Een kwaliteitsanalyse van de bedrijfsprocessen voor de invoering van ISO 9001:2008 m.b.t. (Europese) aanbestedingen.

Heerdink, E.M.T. (2010) ‘De publieke markt’: Een kwaliteitsanalyse van de bedrijfsprocessen voor de invoering van ISO 9001:2008 m.b.t. (Europese) aanbestedingen.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Van Keulen Interieurbouw B.V. (VKI) is een bedrijf dat met verschillende bedrijven en handelsnamen opereert in zowel de private als publieke markt. De private markt bestaat uit nationale en internationale klanten op het gebied van interieurbouw. Op deze markt heeft het bedrijf reeds een groot marktaandeel verworven. De publieke markt bestaat uit opdrachten die voortvloeien uit Europese en nationale aanbestedingen. VKI bevindt zich op deze markt met twee handelsnamen, Biebsystemen en Magista, en bezit een relatief klein marktaandeel. De concurrentie op de publieke markt is groot. In principe kan ieder bedrijf zich inschrijven op een aanbesteding naar wens, waardoor de selectie criteria steeds strenger worden. Het komt steeds vaker voor dat de aanbestedende dienst vereist dat de inschrijvende partij over een ISO 9001:2008 certificaat beschikt. Om het marktaandeel te vergroten wil VKI op een zo eenvoudig mogelijke manier een ISO 9001:2008 certificaat realiseren. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: VKI als geheel of Biebsystemen en Magista als aparte verkooporganisatie certificeren. Het doel van deze opdracht is: ‘Het leveren van een bijdrage aan het behalen van een ISO 9001:2008 certificaat’. De centrale onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit luidt: “ Op welke wijze kan Van Keulen Interieurbouw B.V. een ISO 9001:2008 certificaat behalen zodat Biebsystemen en Magista mee kunnen dingen in de publieke markt, en welke eisen stelt dit aan de verschillende bedrijfsonderdelen van VKI?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een literatuur studie uitgevoerd met betrekking tot (Europese) aanbestedingen, ISO certificatie, het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem, de certificatie van een dergelijk systeem en de uiteindelijke borging ervan. Daarnaast is een case studie uitgevoerd bij twee ISO gecertificeerde bedrijven welke een grote overeenkomst hebben met VKI. Bij deze case studie is gekeken naar de invoering en borging van het systeem en de mogelijke bedreigingen hierbij. Vervolgens is de huidige situatie bij zowel VKI als geheel, als bij Biebsystemen en Magista geanalyseerd. Hier kwam duidelijk naar voren dat VKI in haar totaliteit nog veel aanpassingen zou moeten doen, mocht zij aanspraak willen maken op ISO 9001:2008. Voor Biebsystemen en Magista geldt echter dat er al behoorlijk veel onderdelen overeenkwamen met de ISO norm. De keuze voor ISO certificering is gevallen op de tweede mogelijkheid; Biebsystemen en Magista als aparte verkooporganisatie. Aan de hand van het stappenplan zoals dat bij ‘de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem’ is weergegeven, is een handboek gevormd voor de nieuwe organisatie. Dit handboek is bijgevoegd als bijlage. In het handboek staan alle bedrijfsprocessen volgens ISO normen beschreven. Om het certificaat daadwerkelijk te realiseren moest een nieuwe B.V. worden opgericht. Dit is gebeurd onder de naam: Handelsonderneming Bieb Magista B.V. (HBM). De oprichting van deze B.V. zorgde voor een aantal veranderingen en aanpassingen binnen de organisatie. Niet alleen de medewerkers van Biebsystemen en Magista moeten veranderen, maar ook de medewerkers van VKI die rechtstreeks in contact staan met de verkoopafdeling. VKI is in deze nieuwe situatie toeleverancier van HBM. ISO stelt maar één eis aan leveranciers: Ze moeten (voldoende) worden beoordeeld middels een leveranciersbeoordeling van het gecertificeerde bedrijf. Naar aanleiding van een gesprek met de aangewezen kwaliteitsmanager van HBM zijn enkele mogelijke bedreigingen voor de borging van het kwaliteitsmanagementsysteem naar voren gekomen. Dit zijn: rapportages die terug moeten komen van de klant, continue registratie door alle medewerkers, de eindcontrole bij VKI, het aanpassen door VKI aan de nieuwe werkwijze van HBM en de motivatie voor continue verbetering van het systeem. Om het kwaliteitsmanagementsysteem goed te borgen, moet er vooraf rekening worden gehouden met deze bedreigingen. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 1. Maak het zowel de medewerkers als de klanten zo gemakkelijk mogelijk (motivatie) 2. Voer controles uit met betrekking tot de naleving van het systeem. 3. Zorg voor communicatie naar zowel de klanten als medewerkers over de veranderingen die ISO certificatie van Biebsystemen en Magista met zich mee brengt. Deze aanbevelingen moeten er voor zorgen dat het ingevoerde en gecertificeerde systeem goed wordt onderhouden en geborgd. Uiteindelijk laat het onderzoek zien dat het uitvoeren van deze aanbevelingen geen eenmalige activiteit is. Het is een continu proces van continue verbetering en aanpassing.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Van Keulen Interieuwbouw B.V.’
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60687
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page