University of Twente Student Theses

Login

BSO in de vakantie

Hegeman, Kirsten (2010) BSO in de vakantie.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt gekeken hoe SKE Kinderopvang de buitenschoolse opvang (BSO) tijdens de schoolvakanties centraler kan organiseren wanneer er rekening wordt gehouden met de behoeften van de klant. Om hier antwoord op te krijgen is het belangrijk eerst te kijken naar hoe de huidige situatie van de BSO bij SKE Kinderopvang er in de schoolvakanties uitziet. Vervolgens worden de behoeften van de klant tijdens schoolvakanties in kaart gebracht. Ten slotte wordt er gekeken op wat voor manier SKE Kinderopvang haar organisatiestructuur en aanbod tijdens de schoolvakanties efficiënt kan laten aansluiten op de vraag. Om het doel van dit onderzoek te bereiken zijn er allereerst interviews gehouden met locatiedirecteuren van de verschillende BSO-locaties. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe de huidige situatie van de BSO bij SKE Kinderopvang er op dit moment uitziet tijdens schoolvakanties. De wensen van de klanten worden onderzocht middels een online enquête, waarvoor zij een uitnodigingse-mail hebben gekregen. Als laatste wordt er gekeken hoe SKE Kinderopvang het product BSO in de vakantie centraler kan organiseren wanneer er rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Uit het onderzoek blijkt dat de behoeften van de klanten in vier paragrafen onderverdeeld kunnen worden, namelijk het halen en brengen van en naar de BSO-locatie, het aanbod van thema-BSO’s, het aanbieden van een thema-BSO voor kinderen van 8 tot 12 jaar en het geplande gedrag (heeft de klant de intentie om daadwerkelijk naar een BSO-locatie in en andere wijk te rijden voor deelname aan de thema-BSO?). Uit het onderzoek blijkt dat klanten van SKE het liefste hun kinderen naar de eigen BSO-locatie brengen tijdens de vakantie. Zij geven wel aan dat zij een thema-BSO tijdens de vakantie erg belangrijk vinden voor hun kinderen, maar zij hebben niet de intentie om hiervoor naar een andere wijk te rijden. SKE Kinderopvang zou de stad Enschede in vier ‘wijken’ moeten indelen waar drie verschillende thema-BSO’s per wijk georganiseerd worden. De vraag naar de ‘gewone’ BSO tijdens de vakantie blijft, dus er moeten ook twee grote BSO-locaties in één wijk geopend blijven. Op deze manier wordt de buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties door SKE Kinderopvang centraler georganiseerd en wordt er rekening gehouden met de behoeften en de tevredenheid van de klant. Een aanvulling om de buitenschoolse opvang tijdens de vakanties centraler te organiseren is het aanbieden van een thema-BSO voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Zij moeten meer uitdaging krijgen en meer geprikkeld worden dan op de normale BSO-locatie, zodat ook zij meer plezier hebben op de BSO. De locatie zal centraal gelegen moeten zijn omdat kinderen van alle locaties de mogelijkheid moeten hebben er gebruik van te kunnen maken. Ook voor deze optie geldt dat het een aanvulling moet zijn op het huidige product BSO in de vakantie. Thema-BSO’s: · Deel de stad Enschede op in vier wijken: noord, oost, zuid en west en organiseer in elke wijk drie thema-BSO’s en houd twee grote BSO-locaties open als ‘gewone’ BSO-locatie. · Zorg dat bij elke locatie (zowel thema-BSO als gewone locatie) bekende begeleiding is voor de kinderen. · Wijzig zo nodig de openingstijden (bv. wanneer ouders niet op tijd op hun werk kunnen zijn omdat ze nu iets verder moeten rijden dan naar de eigen BSO-locatie). · Organiseer thema-BSO’s die het liefste gezien worden. Keuze uit de volgende thema’s: buitenspelen, hobby/knutselen, muziek, zingen/dansen, sporten en natuur/dieren. · Verhoog de prijzen niet voor ouders die geen gebruik maken van de thema-BSO’s. · Liever zo min mogelijk extra kosten voor ouders die gebruik maken van de thema-BSO’s. Op deze manier maak je zo min mogelijk onderscheid tussen kinderen, wanneer de ouders een duurdere thema-BSO wel of niet kunnen betalen. · Houd vooraf goede informatiebijeenkomsten hierover, zodat er nog meer klanten over de streep getrokken worden om te kiezen voor de thema-BSO’s. Thema-BSO leeftijd 8 tot 12 jaar: · Alle bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor deze specifieke thema-BSO, maar organiseer nu een thema-BSO voor kinderen van 8 tot 12 jaar die centraal gelegen is in de stad (moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, wanneer de oudste kinderen zelfstandig naar de BSO mogen gaan).
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
SKE Kinderopvang
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60688
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page