University of Twente Student Theses

Login

Meten is Weten! : analyse van het ziekenhuisinformatiesysteem, het zorgproces en de doorlooptijden van de Spoedeisende Hulp in de Ziekenhuisgroep Twente te Almelo

Bruens, M.A. (2009) Meten is Weten! : analyse van het ziekenhuisinformatiesysteem, het zorgproces en de doorlooptijden van de Spoedeisende Hulp in de Ziekenhuisgroep Twente te Almelo.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In de Ziekenhuisgroep Twente te Almelo was er in 2008 een stijging van zeven procent te zien van patiënten die de spoedeisende hulp [SEH] bezochten. Een toename van het aantal patiënten kan een vertragend effect hebben op de doorlooptijd. Patiënten en verpleegkundigen ervaren een lange wachttijd. Omdat het management twijfelt aan de betrouwbaarheid van gegevens uit het beschikbare ziekenhuisinformatiesysteem, CS-SEH, gebruiken zij dit niet als managementinformatiesysteem. Een beeld van de werkelijke doorlooptijd en wachttijd is er dus niet, terwijl dit wel nodig is om te kunnen anticiperen op veranderingen in het proces en de doorlooptijden. Inzicht in de knelpunten van de doorlooptijd is er niet, al bestaat het vermoeden dat er vooral problemen zijn in wachttijden bij de patiënten die onder de beschouwende specialismen vallen. De doelstelling van dit onderzoek is: Aanbevelingen doen om het gebruik van het ziekenhuisinformatiesysteem te verbeteren, om zo inzicht te krijgen in de doorlooptijden op de Spoedeisende Hulp van de Ziekenhuisgroep Twente en deze te kunnen beheersen. Deze doelstelling kan bereikt worden door een analyse te maken van de processen en het ziekenhuisinformatiesysteem op deze afdeling. De volgende onderzoeksvragen zijn daarom opgesteld: 1. Hoe ziet het huidige zorgproces op de SEH eruit? 2. Wat is de huidige doorlooptijd van de SEH, opgesplitst in de beschouwende en snijdende specialismen? 3. Welke zorgprocessen worden momenteel in het ziekenhuisinformatiesysteem geregistreerd? 4. Welke zorgprocessen ontbreken in de registratie van het ziekenhuisinformatiesysteem voor een goede beheersing van de doorlooptijden? 5. Waar zitten de knelpunten in de doorlooptijd? 6. Hoe kan het zorgproces op de SEH ingericht worden om de doorlooptijd te verkorten? Dit bacheloronderzoek is gedaan in de periode mei tot en met september. Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gesprekken, observaties en data-analyses. Voor het literatuuronderzoek zijn jaarverslagen gelezen, boeken over informatiesystemen, organisatiekunde, procestheorie en capaciteitsmanagement geraadpleegd en artikelen gelezen over doorlooptijden, Spoedeisende Hulp afdelingen en lean thinking. Gesprekken zijn gehouden met het personeel, het management en patiënten. Observaties zijn gedaan gedurende het onderzoek door mee te lopen op de SEH en een analyse te doen van het ziekenhuisinformatiesysteem. Er zijn datagegevens uit het systeem gehaald over de periode januari tot en met december 2008 en er zijn handmatige tijdregistraties bijgehouden van de verschillende zorgprocessen op de SEH aanvullend op de tijdregistraties in CSSEH van 8 september 2009 tot en met 13 september 2009. De resultaten, analyse, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn vertrouwelijke informatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ziekenhuisgroep Twente, Almelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60697
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page