University of Twente Student Theses

Login

Ervaring van regeldruk : binnen de Enschedese uitvoeringsinstantie van de Wet werk en bijstand

Kamphuis, C.H. (2010) Ervaring van regeldruk : binnen de Enschedese uitvoeringsinstantie van de Wet werk en bijstand.

[img] PDF
509kB
Abstract:Vanaf 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking getreden. Als vervanging van de Algemene bijstandswet heeft de Wet werk en bijstand gezorgd voor een verandering in de uitvoering van bijstands- en re-integratieactiviteiten in Nederland. Waar het Rijk globaal geformuleerde doelstellingen in de nieuwe wet heeft verankerd, zijn de gemeenten belast met de uitvoering en de realisatie van deze doelen. De manier waarop de realisatie van de doelen toestand komt, is nagenoeg vrij gelaten. Zodoende biedt de Wwb de gemeenten de mogelijkheid regiospecifiek beleid te ontwikkeling. De achterliggende gedachte hierbij is meer maatwerk te leveren door het beleid af te stemmen op lokale behoeften. Geheel in de lijn van de ontwikkeling van wet- en regelgeving vanuit het Rijk wordt in de Wwb aan de uitvoerende instanties van deze wet een grote mate van beleidsvrijheid toegekend, wat ondermeer moet leiden tot een vermindering van regeldruk. Hoewel de reductie van regeldruk een wederkerend doel is bij (vernieuwde) wetgeving, ontbreekt in veel gevallen een helder definitie van het begrip regeldruk. Waar deze definitie wel aanwezig is, zijn maatregelen met name gericht op het reduceren van regeldruk in de vorm van het terugdringen van het aantal regels en verantwoordingsprocedures. Vanuit de wetenschappelijke literatuur is echter gebleken dat regeldruk meer is dan het aantal regels. De wijze waarop regeldruk wordt beleefd of ervaren draagt eveneens bij aan de mate van regeldruk. Dit onderzoek dient een tweeledig doel. Ten eerste wil het een bijdrage leveren aan de discussie rondom de definitie van regeldruk. Hierbij maakt dit onderzoek zich sterk voor een grotere rol voor de subjectieve kant van regeldruk, de hierboven genoemde ervaring van regeldruk. Ten tweede wordt in de praktijk bezien wat de invloed is van het ervaren van regeldruk bij het uitvoeren van wetten en regels. Voor dit laatste doel is de uitvoering van de Wet werk en bijstand in de gemeente Enschede als casus genomen. Er is gekozen voor deze casus vanwege het relatief grote aantal nietwerkende werkzoekenden in de gemeente, de grote van de gemeente en de toegankelijkheid van de gemeente. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: Hoe ervaren de ambtenaren binnen de uitvoeringsorganisatie van de Wet werk en bijstand regeldruk?
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60707
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page