University of Twente Student Theses

Login

Zijn er voldoende bedden gespreid? : een onderzoek naar de voorspelbaarheid van de fluctuatie in de beddenbezetting van de specialismen interne geneeskunde, longgeneeskunde en neurologie

Haagen, S.H.M. van (2009) Zijn er voldoende bedden gespreid? : een onderzoek naar de voorspelbaarheid van de fluctuatie in de beddenbezetting van de specialismen interne geneeskunde, longgeneeskunde en neurologie.

[img] PDF
3MB
Abstract:Gelre ziekenhuizen maakt ieder jaar afspraken met de verzekeraars. Deze afspraken worden, op strategisch niveau, vertaald naar een productieplan voor de komende periode. Om de afspraken te realiseren heeft Gelre ziekenhuizen voldoende capaciteit nodig in de personele bezetting, aantal bedden en beschikbare ok-tijd. Het benodigde aantal bedden voor het komende jaar wordt bepaald door het aantal patiënten (volgens productieafspraak) te vermenigvuldigen met de gemiddelde ligduur van het voorgaande jaar. Dit totaal aantal bedden wordt vervolgens gelijkmatig (reductieweken uitgezonderd) verdeeld over het kalenderjaar. Echter is het zo dat als gevolg van de variatie in de instroom en ligduur, de beddenbezetting (voor de verschillende specialismen) gedurende het jaar fluctueert. Dit zorgt ervoor dat er perioden zijn waarin de beddencapaciteit onder- of overbezet raakt. Zowel onder- als overbezetting zijn ongewenst vanwege het belang en de veiligheid van de patiënt, de wisselende werkdruk voor het personeel en ten slotte vanwege de gemiste inkomsten voor het ziekenhuis. Gelre Apeldoorn vraagt zich in dit kader af of het ziekenhuis bij het opstellen van het productieplan rekening moet houden met de fluctuaties. Om de beschikbare beddencapaciteit af te stemmen op het aantal te verwachten patiënten is een (betrouwbare) voorspelling nodig van de vraag naar ziekenhuisbedden in een bepaalde periode. De vraagstelling voor dit onderzoek hebben we daarom als volgt geformuleerd: Hoe kan het regiebureau patiëntenlogistiek binnen Gelre Apeldoorn voorspellen hoeveel bedden er, voor iedere week, per specialisme (interne geneeskunde, longgeneeskunde en neurologie), rekening houdend met de fluctuatie in aantallen (spoed)patiënten, in het productieplan moeten worden gereserveerd?
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60716
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page