University of Twente Student Theses

Login

Verdienmodellen in de software industrie: een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware

Wille, Frank (2010) Verdienmodellen in de software industrie: een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek wordt als doel gesteld bedrijven handvatten te geven bij het vormgeven of heroverwegen van een verdienmodel voor software. Een verdienmodel voor bedrijfssoftware moet dusdanig worden vorm gegeven dat de behoeften van zowel klant als leverancier over de lange termijn worden gewaarborgd. Dit doel wordt gerealiseerd met behulp van literatuuronderzoek en casestudies. In het eerste deel worden de gangbare verdienmodellen besproken over de tijd. In de beginperiode werden licenties uitgegeven gebonden aan hardware of de verwerkingscapaciteit (Mainframe of Timersharing). Door de komst van de PC, die geschikt is voor individueel gebruik, werden licenties afgegeven op basis van het aantal gebruikers van de software (Named user licentie, Concurrent user en Site licentie). Deze licenties kunnen afgegeven worden voor een basisversie en uitgebreid worden met functionaliteiten (Full release model of RTU buyout en Unbundled model). Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen licenties die afgegeven worden voor onbepaalde of bepaalde tijd (Perpetual of Term licenties). Verder zijn er mogelijkheden voor een transactiegebaseerde licentie die gekoppeld is aan het gebruik en een Open Source model dat voor iedereen vrij toegankelijk is en waarbij het verdienmodel gebaseerd is op het leveren van diensten of aangrenzende producten. De meest recente modellen (ASP en SaaS) tonen een trend waarbij licentie en dienstverlening worden gecombineerd. Deze inventarisatie wordt aangevuld met casestudie van de verdienmodellen van een vijftal bedrijven, Unit4Agresso – Multivers (ERP), Salesforce (CRM), Reeleezee (online boekhouden), InfoSupport (maatwerksoftware ontwikkeling) en Microsoft – SQL server (database). De combinatie van literatuuronderzoek en casestudies is ook voor het tweede en derde deel van het onderzoek toegepast. Vervolgens wordt in het tweede deel een structuur uitgewerkt voor een software verdienmodel. Uit het onderzoek komen de volgende onderdelen naar voren: - Licentiemodel: een model waarmee rechten ten aanzien van aanpasbaarheid, distributie, functionaliteit, aantal gebruikers, verplichte afname van diensten, installatie op machine, tijd of duur van gebruik en toepassing van het gebruik worden afgegeven. - Dienstenmodel: een model voor het verlenen van diensten die direct gerelateerd zijn aan de software. Deze diensten kunnen betrekking hebben op het leveren van een inspanning, het bereiken van een resultaat, de beschikbare capaciteit, de toepassing van middelen en de aanwezige kennis. - Contentmodel: een model voor het materialiseren van kennis in de vorm van data en documentatie. Data vormt een integraal onderdeel van de software, terwijl documentatie een naslagwerk is. - Prijsmodel: een model waarmee de vergoedingen voor de licenties, diensten en content worden bepaald. Het resultaat van het prijsmodel is een afrekeneenheid waarin de levering wordt vergoed en de verkoopprijs die voor de levering wordt gehanteerd. De verkoopprijs komt tot stand aan de hand van de strategie, de prijsbepalingmethode en de cost- en valuedrivers. De eenheden waarin de levering kan worden afgerekend zijn per functionaliteit, per locatie, per machine, per persoon of gebruiker, per project, per tijdseenheid, per event, per verwerkingseenheid of op basis van een combinatie van deze eenheden. Het derde deel van het onderzoek behandelt de totstandkoming van de verkoopprijs. Uit het onderzoek blijkt dat de verkoopprijs bij het verdienmodel voor software in praktisch alle gevallen wordt bepaald aan de hand van de value-based-pricing methode, maar dat value engineering niet wordt toegepast. De beste prijsstrategie is prijsdifferentiatie om daarmee maximaal in te kunnen spelen op de waardeperceptie van de klant. Om inzicht te krijgen in de factoren die de prijsstelling beïnvloeden is nader onderzoek gedaan over dit onderwerp. Het resultaat is gepresenteerd in een matrix waaruit blijkt dat het rendement van de software voor de klant, de drang van de leverancier om de deal te sluiten en de aanwezigheid vendor lock-in de drie aspecten zijn die het grootste effect hebben op de prijs. De drang van de leverancier om de deal te sluiten, de aanwezigheid van onderhandelingsrichtlijnen en de aanwezigheid van staffels zijn de drie aspecten die het meest te beïnvloeden zijn door de leverancier. Hieruit is geconcludeerd dat een goed prijsbeleid, dat een invulling geeft aan onder andere de verkoopdrang, onderhandelingsrichtlijnen en het gebruik van staffels, van grote waarde is. In het vierde deel wordt aan de hand van literatuuronderzoek de robuustheid van het verdienmodel onderzocht. De robuustheid geeft over een termijn van drie tot vijf jaar aan in hoeverre klant en leverancier tevreden blijven over de kosten, respectievelijk de opbrengsten van de overeenkomst. Er is sprake van een robuust verdienmodel als de vergoeding naar de leverancier in balans is met de waardecreatie voor de klant en de technische en zakelijke doelstellingen van de leverancier. De toenemende keuzevrijheid in verdienmodellen voor de klant vergroot de waarschijnlijkheid dat een robuust verdienmodel kan worden overeengekomen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management MSc (60029)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60723
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page