University of Twente Student Theses

Login

Een mobiele wijngids voor smartphones: een haalbaarheidsstudie

Martens, J.K.J. (2010) Een mobiele wijngids voor smartphones: een haalbaarheidsstudie.

[img] PDF
4MB
Abstract:Dit markt- en consumentenonderzoek is opgesteld voor de eenmanszaak Artens met als doel het onderzoeken van de haalbaarheid van een software oplossing voor smartphones. De eenmanszaak heeft als huidig portfolio advies op maat voor midden- en kleinbedrijf op gebied van IT. De eigenaar van Artens ziet een kans in het maken en verkopen van mobiele software voor smartphones. De oorzaak is een groeiende behoefte van bestaande klanten naar mobiele oplossingen. Om deze strategiewijziging te bekrachtigen is dit onderzoek gestart. Het belangrijkste product in de nieuwe situatie is een mobiele variant van een wijngids. Het product dat ontwikkeld moet worden moet commercieel rendabel zijn, dat wil zeggen, kostendekkend en bij voorkeur bijdragen aan de winst van het bedrijf. Door de huidige markt te onderzoeken wil de eigenaar duidelijkheid hebben over hoe dit product het beste gemaakt kan worden. Op basis van resultaten over de macro omgeving, het ‘five forces’ model en een SWOT analyse is de huidige stand met betrekking tot de interne en de externe situatie voor de opdrachtgever bepaald. De aspecten van mobiele software zijn in kaart gebracht door productieliteratuur in combinatie met softwarespecifieke berekeningen. Het antwoord op de vraag in dit onderzoek bestaat uit het samenvoegen van resultaten van literatuur, een concurrentieonderzoek onder 64 concurrenten en een marktonderzoek dat bij 210 respondenten middels een vragenlijst via internet is afgenomen. Uit de literatuur blijkt dat producten succes kennen bij superieure eigenschappen ten opzichte van concurrenten, alsmede het objectief benaderen van de markt en uitvoerende bedrijf. De marktcijfers laten zien dat er groei is in de markt voor smartphones en daardoor mobiele software. De concurrentie gegevens laten twijfel zien over het succes in de markt voor software wijngidsen. Er zijn veel concurrenten met lage verkoopcijfers tegen een lage vergoeding, verder zijn inkomsten gegevens over advertentiegedreven software niet bekend. Het consumentenonderzoek wijst uit dat er een matige tot licht positieve meerwaarde is voor een mobiele wijngids. De ondervraagde consumenten sluiten dicht aan bij het profiel van de potentiële klant. Het onderzoek is met een 95% betrouwbaarheid en een 6,7% marge uitgevoerd op een 50/50 resultaat. De interpretatie van de onderzoeksgegevens is daarmee vrij betrouwbaar voor de representatie van de Nederlandse samenleving, de beoogde afzetmarkt. Data van verkoopcijfers van concurrenten en productiekosten geven een hoge terugverdientijd van meer dan 20 jaar aan in een gematigde schatting op basis van minimale gegevens over investeringen. Aangezien software een korte levensspanne kent, is dit product voor de opdrachtgever vrijwel onrendabel in de huidige opzet. Verder zijn voor deze constatering minimale investeringen begroot, vele basisuitgaven voor een productintroductie zijn niet meegenomen in de berekeningen en zullen daardoor een negatief effect hebben op de terugverdientijd en daarmee de beoogde bijdrage aan kostendekking of winstgeneratie. De aanbeveling is om niet door te gaan met uitvoeren van het voorgestelde product, een mobiele wijngids als voltijds tijdbesteding voor de eenmanszaak. Een optie is om een mobiele wijngids als een parttime project buiten het bestaande portfolio te maken als er geen opdrachten zijn, met vooraf gestelde bestedingslimieten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management MSc (60029)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60728
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page