University of Twente Student Theses

Login

Route naar Operational Excellence! : een implementatieplan om de situatie binnen de afdeling Sheet Metal te verbeteren

Schutz, I. (2009) Route naar Operational Excellence! : een implementatieplan om de situatie binnen de afdeling Sheet Metal te verbeteren.

[img] PDF
610kB
Abstract:Aan dit onderzoek ligt ten grondslag dat de afdeling Sheet Metal van Stork Fokker AESP niet optimaal functioneert. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van mogelijkheden om Sheet Metal beter te laten functioneren en een prioritering aanbrengen tussen de verschillende mogelijkheden. Hiervoor zijn interviews gehouden met diverse werknemers van Stork Fokker AESP, zowel binnen de afdeling Sheet Metal als daarbuiten. Hen is gevraagd welke oplossingen er mogelijk zijn voor Sheet Metal om Operational Excellence te bereiken. De bevindingen zijn gecombineerd met wetenschappelijke theorieën waaruit een achttal opties is gekomen die de situatie zouden verbeteren. Vervolgens zijn er drie opties (pijlers) gekozen, door de opdrachtgever, die verder uitgewerkt zijn: - Het zelf extra verkopen van producten door de afdeling Sheet Metal, naast de verkooporders die zij van de afdeling Marketing & Sales verkrijgen; - Zelf beslissen op welke locatie orders van Stork Fokker AESP betreffende plaatwerk, verkregen door de afdeling Marketing & Sales, geproduceerd worden; - Het hebben van een eigen profit & loss account, waarmee Sheet Metal als ‗aparte onderneming‘ wordt gezien en er op die manier autonomie en ondernemerschap bereikt wordt. Deze pijlers zijn geprioriteerd aan de hand van de criteria tijdsduur, kosten, verbetering van de situatie en het aantal afdelingen waarmee samengewerkt moet worden. Hieruit is gebleken dat het zelf extra verkopen als eerste geïmplementeerd dient te worden, gevolgd door implementatie van het zelf kunnen beslissen waar orders worden geproduceerd. Implementatie van deze twee pijlers zal binnen de komende vijf jaar kunnen geschieden. Het invoeren van een eigen profit & loss account heeft geen prioriteit en wordt niet aanbevolen. Vervolgens is er een implementatieplan geschreven waarin de verschillende stappen behandeld worden die Sheet Metal dient te nemen om de diverse pijlers te implementeren. Aan de hand van het kleurenmodel van de Caluwe & Vermaak kunnen deze veranderingen op een correcte en succesvolle wijze worden uitgevoerd. Wanneer Operational Excellence is bereikt door implementatie van de twee pijlers die de meeste prioriteit behoeven, kan worden nagedacht over een Centre of Excellence, wat de wens is van de productieafdelingen van Stork Fokker AESP. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen wat een Centre of Excellence daadwerkelijk voor Sheet Metal moet zijn en hoe de invulling daarvan eruit ziet. Wetenschappelijke literatuur en enkele voorbeelden uit de praktijk geven echter aan dat een dergelijk centrum een samenwerking moet zijn tussen bedrijven en een universiteit, gericht op innovatie. Overigens zal er, ongeacht de definitie van een Centre of Excellence en de relatie met innovatie, gedacht moeten worden aan een manier om te innoveren op het gebied van plaatwerk, om zo te kunnen (blijven) concurreren op de markt. Aanbevolen wordt om als aanvulling op dit onderzoek een uitgebreide benchmark te houden, in vergelijking met organisaties uit dezelfde maar ook uit vergelijkbare branches. Tevens dient er bij andere bedrijven te worden gekeken hoe zij hun processen en Centres of Excellence hebben ingericht. Huidige klanten van Stork Fokker AESP zijn hierbij een goede ingang, zoals Boeing of Airbus, waar wellicht een eerste stap richting een innovatieve samenwerking kan worden gezet.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Stork Fokker AESP
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60734
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page