University of Twente Student Theses

Login

Financieel risicomanagement: ontwikkeling van een methodiek om financiële risico’s bij leveranciers in kaart te brengen

Bosch, Annelieke (2010) Financieel risicomanagement: ontwikkeling van een methodiek om financiële risico’s bij leveranciers in kaart te brengen.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is een antwoord verkregen op de vraag: op welke wijze kan Thales Nederland inzicht krijgen in de financiële gezondheid van leveranciers, zodat inkopers met deze gegevens adequaat kunnen anticiperen op dreigende risico’s? In de huidige economische crisis verkeren veel bedrijven in financiële problemen. Thales Nederland is afhankelijk van een aantal van haar leveranciers en wil daarom zoveel mogelijk inzicht in hun financiële gezondheid verkrijgen. Hiertoe is in dit onderzoek een model ontwikkeld dat de inkopers van Thales Nederland begeleidt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van leveranciers. Aan de hand van de hoofdvraag zijn vier deelvragen opgesteld. Er is eerst gekeken in welke groepen de leveranciers ingedeeld kunnen worden. Vervolgens is gekeken welke risico’s er zijn en welke informatie er nodig is om deze risico’s te boordelen. Ten slotte is gekeken de stappen die Thales Nederland dient nemen om de financiële gezondheid van de leverancier te monitoren. Dit alles is gedaan door eerst een literatuurstudie uit te voeren en de gevonden informatie vervolgens toe te passen op Thales Nederland. Het grootste financiële risico dat Thales Nederland loopt is insolventie van de leveranciers. Wanneer dit het geval is zal de leverancier de producten niet kunnen leveren en zijn de effecten voor Thales Nederland het grootst. Insolventierisico’s zijn zichtbaar te maken aan de hand van dertien indicatoren. De drie belangrijkste indicatoren zijn de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit. Al deze indicatoren zeggen iets over het eigen vermogen van de onderneming en de buffer die de onderneming heeft om verliezen op te vangen. Hoe hoger deze indicatoren, hoe beter de financiële gezondheid van de onderneming is. Uit het onderzoek blijkt dat het achterhalen van de financiële gegevens van de bedrijven niet eenvoudig is. Bedrijven zijn in Europa verplicht een keer per jaar hun financiële gegevens te publiceren. Vaak zijn bij het publiceren de gegevens al enkele maanden oud, waardoor geen actueel beeld is gekregen van de financiële gezondheid van een leverancier. Thales Nederland maakt op dit moment vooral gebruik van het bedrijf Graydon om actuelere bedrijfsinformatie te verkrijgen. Voor leveranciers buiten West-Europa moet onderzocht worden of andere bedrijven, zoals Dun & Bradstreet en Coface, meer en actuelere informatie kunnen geven. Het kost teveel tijd en middelen om al deze gegevens voor alle leveranciers van Thales Nederland op te vragen. Daarom dienen de leveranciers ingedeeld te worden in verschillende risicogroepen. Dit wordt gedaan op basis van de plaats die een leverancier inneemt in de Kraljic matrix. Er zijn drie risicogroepen: hoog, gemiddeld en laag. In de hoogste risicogroep bevinden zich voornamelijk strategische leveranciers of knelpuntleveranciers met een slechte financiële gezondheid. In de laagste risicogroep bevinden zich voornamelijk routine leveranciers en hefboomleveranciers met een goede financiële gezondheid. Vervolgens wordt binnen elke risicogroep een nieuwe scheiding gemaakt in klassen. Een leverancier kan in klasse 1, 2 of 3 terechtkomen. Een leverancier in klasse 3 is financieel gezond. Voor deze leveranciers zullen de maatregelen van een lagere risicogroep worden getroffen. De indeling in klassen wordt gemaakt aan de hand van gegevens over de financiële situatie van een leverancier.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Thales Nederland B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60765
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page