University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek binnen Siemens Mobility: account management voor Rijkswaterstaat

Oppenhuis, B.A. (2010) Een onderzoek binnen Siemens Mobility: account management voor Rijkswaterstaat.

[img] PDF
1MB
Abstract:Rijkswaterstaat is op dit moment een grote klant van Siemens Mobility, Siemens levert op dit moment systemen voor tunnels, sluizen en het hoofdwegennet aan Rijkswaterstaat. Tot nu toe worden deze opdrachten als losse projecten gezien. Vanuit Siemens is de vraag: hoe kunnen we op een meer structurele manier met Rijkswaterstaat omgaan, zodat er een klantbreed beeld komt en we op de langere termijn meer opdrachten binnen kunnen halen bij Rijkswaterstaat. Uit deze aanleiding voor het onderzoek is na afbakening de volgende centrale vraagstelling opgesteld: Op welke manier kan account management voor Rijkswaterstaat binnen Siemens Mobility de communicatie met betrekking tot Rijkswaterstaat verbeteren? De afbakening heeft ervoor gezorgd dat er gekeken gaat worden naar de interne en externe communicatie met betrekking tot Rijkswaterstaat binnen het concept account management. Aan de hand van de volgende deelvragen is een analyse gemaakt van de huidige situatie en zijn er aanbevelingen gedaan: - Hoe wordt een project opgezet binnen Siemens Mobility en binnen Rijkswaterstaat? - Op welke manier beïnvloedt de projectorganisatie binnen de lijnorganisatie van Siemens de communicatie? - Welke informatie is benodigd voor de uitvoering van account management binnen Siemens Mobility? - Op welke manier beïnvloedt account management de communicatie met betrekking tot Rijkswaterstaat? Door middel van interviews, elf bij Siemens en vijf bij Rijkswaterstaat, gesprekken en documenten en informatie vanuit Siemens en Rijkswaterstaat is er een antwoord gekomen op de bovenstaande vragen. De belangrijkste conclusies hieruit zijn: - De projectorganisaties van Siemens Mobility en Rijkswaterstaat zijn zeer verschillend. - Bestaande informatie is niet direct beschikbaar of geïnventariseerd. - Er bestaat een positieve houding ten opzichte van account management bij zowel Siemens als Rijkswaterstaat. - Motivatie om tijd erin te steken is er niet altijd binnen Siemens. - Rijkswaterstaat is een zeer complexe organisatie, waardoor er veel tijd gaat zitten in de communicatie. Er zijn twee scenario’s met betrekking tot de toepassing van account management voorgesteld, waarin de hierboven gegeven punten worden aangepakt. Een klein vast account management team bestaande uit de betrokken salesmedewerkers. Een klein vast team zorgt voor korte lijnen naar elkaar toe en bevordert een eenduidig beeld zowel intern als extern. Hierdoor is het team eenvoudig aan te spreken en kan er eveneens eenvoudig informatie met elkaar uitgewisseld worden. Een groter account team bestaande uit een vaste kern, de salesmedewerkers, en een flexibel deel, de projectleiders, die op dat moment een project hebben lopen bij Rijkswaterstaat. Op deze manier kan het antwoord altijd binnen het account managementteam gevonden worden en wordt de betrokkenheid van alle afdelingen bij dit concept vergroot. 4 Voor beide scenario’s gelden de volgende aanbevelingen: Elk van de afdelingen van Siemens, Project Management, Sales en Engineering, heeft een andere taak binnen de communicatie tot Rijkswaterstaat en account management. Project Management en Engineering hebben als taak signalen op te vangen en problemen proberen (proactief) op te lossen en informatie doorspelen aan het account management team, terwijl Sales actief achter de leads aan gaat en probeert de juiste mensen bij Rijkswaterstaat op het juiste moment te spreken en contact met hen te onderhouden. Daarnaast moet het account management team, de betrokken medewerkers informeren indien zij informatie nodig hebben, maar ook over de algehele gang van zaken met betrekking tot Rijkswaterstaat. Verder moeten de medewerkers ook geïnformeerd blijven worden over de resultaten van hun acties, zodat de draagkracht binnen Siemens opgebouwd wordt en blijft. Als laatste dient het team bekendheid te verwerven en behouden bij zowel Rijkswaterstaat als Siemens.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Siemens Nederland N.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60767
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page