University of Twente Student Theses

Login

Betekenisvol verantwoorden : een onderzoek naar de resultaatverantwoording in het welzijnsbeleid van de Gemeente Enschede

Oort, L.A. (Bart) van (2010) Betekenisvol verantwoorden : een onderzoek naar de resultaatverantwoording in het welzijnsbeleid van de Gemeente Enschede.

[img] PDF
940kB
Abstract:In het onderzoek is allereerst aandacht besteed aan de te onderscheiden vormen van prestatiemanagement. Er is gewerkt met vier ideaaltypen, zoals Bouckaert en Halligan hebben onderscheiden: Performance administration, Management of performances, Performance Management, en Performance governance. Iedere wijze van verantwoording laat haar eigen kenmerken zien op de gehanteerde componenten gebruik, meting, samenwerking en beperkingen, maar belangrijk om te beseffen is dat de ideaaltypen elkaar opvolgen in toenemende complexiteit en samenwerking. Bovendien is het van belang altijd rekening te houden met het feit dat prestatiemanagement gezien moet worden binnen de bredere context van de organisatie. Daarnaast dient ingezien te worden dat problemen als onzekerheden en afhankelijkheden – zelfs bij vooruitgang in het meten van performance – blijven bestaan. Uit dit onderzoek blijkt op basis van kadernota’s van de gemeente en interviews met geselecteerde groepen betrokkenen dat de outcome, het uiteindelijke maatschappelijke rendement, onvoldoende zichtbaar wordt met de huidige gehanteerde vorm van resultaatverantwoording. Daarnaast geven alle betrokkenen aan dat het beleidskader van de gemeente abstract van aard is en geen rekening houdt met de verschillen tussen de verschillende stadsdelen binnen de gemeente Enschede. Problemen kunnen immers spelen op stedelijke schaal, maar kunnen ook verschillen tussen de stadsdelen. Zelfs binnen stadsdelen zijn verschillen waarneembaar. De verschillende betrokkenen geven enkele wensen tot verbetering aan. Zo zouden zij graag een focus op stadsdeelniveau zien, waarbij stadsdeelmanager en gebiedsmanager een centrale rol innemen. Daarnaast vinden zij participatie van stakeholders en afnemers wenselijk. Hierin dient ook tevredenheid als factor te worden toegevoegd. Het blijkt dat er een discrepantie is tussen de huidige wijze van verantwoording en de gewenste wijze van verantwoording in de gemeente Enschede. In dit onderzoek worden op basis van wensen een aantal aanbevelingen gepresenteerd, die de aangehaalde discrepantie dienen te verminderen cq. op te heffen. Dit alles om te komen tot een betekenisvolle verantwoording, die betrouwbaar en volledig is voor alle betrokkenen en kan bijdragen aan een verbetering van het welzijnswerk in de gemeente Enschede.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60771
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page