University of Twente Student Theses

Login

Het electorale succes van de Partij voor de Vrijheid

Oude Egbrink, Mart (2010) Het electorale succes van de Partij voor de Vrijheid.

[img] PDF
325kB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op het electorale succes van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Sinds de PVV tijdens de verkiezingen van 2006 negen zetels heeft behaald wordt er onverminderd aandacht geschonken aan de PVV. Iets wat geen negatieve uitwerking heeft gehad gezien de groei van de PVV. Met de verkiezingen van 2010 inmiddels achter de rug waarin het succes werd doorgezet is het interessant om te kijken waarom mensen PVV lijken te stemmen. Dit onderzoek start met een inventarisatie van de belangrijkste theorieën met betrekking tot kiezersgedrag. Welke theorieën zijn er te onderscheiden, wanneer kunnen ze van toepassing zijn en welke worden er in dit onderzoek gebruikt om uiteindelijk toe te passen op de PVV? Gekozen is voor de theorie van issue-voting die voortkomt uit de rationele benadering en de theorie van extern leiderschap van Cas Mudde. Met behulp van een hypothese stelt de eerste theorie dat mensen die meer tegen immigratie zijn dan andere mensen een grotere kans maken om op de PVV te stemmen. De tweede theorie stelt aan de hand van een hypothese dat men op de PVV stemt vanwege Wilders. Het gaat hierbij om het leiderschap van Wilders. Volgens de theorie vinden PVV-kiezers leiderschap belangrijker dan dat andere kiezers dat vinden. De twee theorieën worden met behulp van hypothesen getoetst aan data uit het zogenaamde LissPanel. Dit is een panel onder enkele duizenden huishoudens in Nederland. In het panel zit onder andere een politieke vragenlijst die het mogelijk maakt om de hypothesen te toetsen. De resultaten van het onderzoek bevestigen de theorie met betrekking tot issue-voting. Op basis van de data blijkt dat de mensen die PVV zouden stemmen meer tegen immigratie zijn dan de mensen die op een andere partij zouden stemmen. Dit betekent dat onder de PVV’ers een relatief grotere groep mensen tegen immigratie zijn dan onder de mensen die op een andere partij stemmen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat mensen die meer tegen immigratie zijn een grotere kans maken om op de PVV te stemmen. Volgens de data is er sprake van issue-voting vanuit de rationele benadering. Ten aanzien van de theorie over leiderschap laten de data een ander beeld zien. De hypothese die gesteld is op basis van deze theorie wordt ontkracht. De waardering voor Wilders is niet hoger dan die van andere leiders en in de meeste gevallen zelfs behoorlijk lager. Daarnaast is de score van Wilders in vergelijking met de partij voor Wilders lager dan die van de andere leiders. Tot slot laten de uitkomsten ook een beeld zien waarbij de waardering voor Wilders daalt terwijl de PVV in de peilingen stijgt. Volgens de data gaat de theorie van Mudde over leiderschap hier niet op; mensen die PVV zouden stemmen vinden leiderschap niet belangrijker dan dat kiezers van andere partijen dat vinden. Op basis van deze uitkomsten kan gesteld worden dat het electoraat van de PVV onder andere op de PVV stemt vanwege de kwestie immigratie. Men lijkt niet te stemmen op de PVV vanwege Wilders, dit is echter niet per se negatief te noemen omdat de PVV wel blijft stijgen in de peilingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60772
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page