University of Twente Student Theses

Login

De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd

Velema, D.L.E. (2010) De verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit onderzoek is er gekeken naar debatten die plaats hebben gevonden in Nederland. De debatten die onderzocht zijn hadden betrekking op de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd voor het actief kiesrecht. De periode waarnaar onderzoek is gedaan is ingedeeld in 5 perioden. Periode 1 (1879-1919), periode 2 (1920-1946), periode 3 (1947-1965), periode 4 (1966-1972) en periode 5 (1972-2010). Daarnaast zijn er 5 categorieën geformuleerd. Deze categorieën staan voor het onderwerp waar een argument naar verwijst. Categorie 1 gaat over de gevolgen van een verlaging, categorie 2 over de publieke opinie, categorie 3 over consistentie van rechten, categorie 4 over de politieke competentie van jongeren en tenslotte een rest categorie 5 met overige onderwerpen. Vervolgens zijn er Kamerstukken uit van de Tweede Kamer verzameld en geanalyseerd. Bij deze analyse werden de argumenten dus ingedeeld in 1 van de 5 categorieën. Daarnaast is er gekeken of er onderscheid kon worden gemaakt tussen normatieve en normatief – empirische argumenten. Een normatief argument bevat geen verwijzing naar een feit, een normatief – empirisch argument bevat wel een verwijzing naar een feit of een eerder plaatsgevonden gebeurtenis (zoals bijvoorbeeld de oorlog). Het bleek dat er geen onderscheid kon worden gemaakt op dit vlak: alle argumenten waren normatief – empirisch van aard. Bij de interpretatie van de analyse is er gekeken naar een verandering van de indeling in categorieën, per periode en per partij. Verandert het totaal aandeel van een bepaalde categorie in de loop der tijd? En geeft een partij in de loop der tijd argumenten uit een andere categorie? Uit de analyse bleek dat er met name argumenten uit de 3e categorie genoemd werden: met betrekking tot consistentie van rechten. Na deze categorie worden er met name argumenten uit de 4e categorie gegeven, met betrekking tot de competentie van jongeren. Het verschil in aandeel tussen de categorieën is erg klein en behalve categorie 2, wordt elke categorie gebruikt. Er kan dan ook geen patroon ontdekt worden dat veranderd is. Het bleek ook dat er geen partij was die vooral argumenten uit 1 bepaalde categorie gaf. Partijen gaven argumenten uit vrijwel elke categorie. Hier was dus ook geen sprake van een veranderd patroon. Wat wel veranderde was het aandeel tegenstanders. In de loop der tijd is het aandeel tegenstanders toegenomen. Er zijn vooral voor de laatste periode signalen dat er meer weerstand is tegen een verdere verlaging naar 16 jaar.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60779
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page