University of Twente Student Theses

Login

Politieke representatie vernieuwd : een onderzoek naar de gevolgen in opvatting van Wierdense raadsleden over het experiment coproductie verkiezingsprogramma

Tanke, Mike (2010) Politieke representatie vernieuwd : een onderzoek naar de gevolgen in opvatting van Wierdense raadsleden over het experiment coproductie verkiezingsprogramma.

[img] PDF
366kB
Abstract:Dit document is een onderzoek in het kader van de bacheloropdracht van de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Het onderwerp van dit onderzoek betreft de steun van lokale volksvertegenwoordigers in Wierden met betrekking tot de democratische vernieuwing die heeft plaatsgevonden bij een politieke partij inWierden (en die mogelijk binnenkort ook zal worden doorgevoerd bij de andere raadsfracties in Wierden). Voor het onderzoek zijn de gemeenteraadsleden van Wierden ondervraagd, waarbij hun opvattingen in kaart gebracht zijn met behulp van kernbegrippen uit politicologische theorieën over politieke representatie. Met behulp van een theoretisch model dat de intentie van individuen verklaart aan de hand van een drietal factoren is er onderzocht in hoeverre deze factoren samenhangen met de steun van lokale volksvertegenwoordigers voor de democratische vernieuwing. De voornaamste bevindingen van dit onderzoek zijn dat er een meerderheid is van raadsleden die voorstander is van de democratische vernieuwing inWierden. Met behulp van de drie factoren rolopvatting, subjectieve normen en perceptieve gedragscontrole is er getracht een verklaring te geven voor deze steun van raadsleden. Uit het onderzoek is gebleken dat de rolopvatting van raadsleden gedeeltelijk samenhangt met de uiteindelijke steun ten opzichte van de vernieuwing. De factor subjectieve normen toetst de sociale druk die uitgeoefend wordt op raadsleden, en zou zodoende mogelijk bijdragen aan de totstandkoming van de steun voor de democratische vernieuwing. Uit het onderzoek is geconcludeerd dat er een significant verband bestaat tussen de gepercipieerde subjectieve normen en de steun voor de democratische vernieuwing. De perceptieve gedragscontrole, de mate waarin raadsleden percipiëren dat ze controle hebben over hun gedrag, hangt niet samen met de steun voor de democratische vernieuwing. De relevantie van dit onderzoek is in termen van de democratische vernieuwing inWierden groot. Dit onderzoek brengt de steun van raadsleden met betrekking tot de democratische vernieuwing in kaart en tracht een verklaring te vinden voor deze steun. Aan de hand daarvan zal na circa een jaar een vervolgonderzoek uitgevoerd kunnen worden waarbij de gevolgen van de democratische vernieuwing voor de steun vanWierdense raadsleden vastgesteld kunnen worden. Zodoende kunnen de gevolgen van de democratische vernieuwing in Wierden in kaart gebracht worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60783
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page