University of Twente Student Theses

Login

Logistieke kengetallen transparant weergegeven: onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Maarse, Bauke (2010) Logistieke kengetallen transparant weergegeven: onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening.

[img] PDF
821kB
Abstract:Kramp heeft een nieuw Warehouse Management Systeem (S&P) ingevoerd. S&P bevat veel data, maar hiervan wordt op dit moment onvoldoende gebruik gemaakt. De data wil men gestructureerd vrijgeven aan het lijnmanagement om zo een efficiënt logistiek proces te stimuleren. Deze aanleiding leidt tot de volgende hoofdvraag: Hoe kan de aanwezige data gestructureerd en transparant worden weergegeven, zodat een efficiënt logistiek proces gestimuleerd kan worden? Kramp heeft te maken met een complex logistiek proces met een lage voorspelbaarheid, hierdoor is er behoefte aan een integraal informatiesysteem. Op dit moment wordt het proces aangestuurd met data en informatie uit verschillende informatiesystemen, waarbij veel van scherm wordt gewisseld, dit bemoeilijkt de aansturing. Kramp wil graag aansturen op informatie die wordt weergeven op één scherm. Dit scherm is dan toegespitst op de gebruiker, zodat deze alleen informatie krijgt die nuttig is in zijn/haar functie. Daarnaast wil men de informatie op een overzichtelijke manier weergegeven, zodat deze in één oogopslag bekeken kan worden. Om te bepalen welke informatie er gewenst is, is onderzocht wie welke indicatoren wil zien en met welke frequentie. Het onderzoek is gedaan aan de hand van literatuur, interviews en dataanalyse. Onderzocht is hoe een indicator het best weergegeven kan worden. Welke data nodig is om een indicator te bepalen. Ook is de betrouwbaarheid van de indicator vastgesteld. Aan de hand van de criteria voor prestatie-indicatoren van ten Broeke et al. (1989), is bepaald welke indicatoren daadwerkelijk worden weergegeven. Voor de manier van weergave wordt een dashboard aanbevolen, omdat deze de prestaties op één scherm real-time weergeeft. Een dashboard geeft de prestaties op hoog niveau weer door middel van grafieken en tabellen. Wij stellen voor om de mogelijkheid tot het opvragen van meer detail van een indicator door te voeren. Daarnaast het standaard dashboard zo in te richten dat de belangrijkste indicatoren als eerste gezien worden, door hun plaatsing of opvallende kleur. Dit standaard dashboard kan dan door de gebruiker naar eigen inzicht worden aangepast, door de indicatoren, weergave en lay-out te kiezen. Aanbevolen wordt om de implementatie te faseren, om zo de IT afdeling minder te belasten. Daarnaast wordt aanbevolen om tijdens implementatie per fase een aantal stappen te doorlopen. Bij de eerste stap zal de IT afdeling de in dit rapport omschreven concepten omzetten in een werkend programma. Hierna zal dit programma getest worden door de personen die er mee gaan werken en na een feedbacksessie zal IT een definitieve versie opleveren. Als alle fases zijn afgerond kan het totale dashboard door IT worden opgeleverd. Nadat het dashboard is geïmplementeerd, kan er nog naar een aantal punten van verbetering worden gekeken. Hierbij worden de volgende punten aanbevolen: · Schermen op de pickstations hangen, voor directe informatie aan de pickers. · De (KP)I’s linken aan budgetten, waarbij direct duidelijk wordt in welke mate een bepaalde prestatie volgens het budget is. · Bepalen wanneer een indicator een accent nodig heeft. De invoering van het dashboard zal een efficiënter logistiek proces stimuleren doordat de aansturing, planning en monitoring eenvoudiger worden, hierdoor zullen de personeelskosten verlagen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Kramp
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60792
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page