University of Twente Student Theses

Login

Optimalisering van de ‘beerflow’: een onderzoek naar de mogelijkheden om de verslaglegging betreffende de goederenstroom van Heineken Nederland te optimaliseren.

Wachter, Casper (2010) Optimalisering van de ‘beerflow’: een onderzoek naar de mogelijkheden om de verslaglegging betreffende de goederenstroom van Heineken Nederland te optimaliseren.

[img] PDF
973kB
Abstract:Dit onderzoek was gericht op de optimalisering van de ‘Beerflow’, een onderdeel van de verslaglegging van de goederenstroom van Heineken Nederland. Doel was het verbeteren de Beerflow-analyse, waarbij de prioriteit lag bij het laten aansluiten van verschillende rapportages. Een bijkomend aandachtspunt was het optimaliseren van het analysemodel. Omdat het onderzoek van vertrouwelijke aard was dient dit verslag slechts als leidraad. Gedetailleerde informatie en data, evenals gedetailleerde aanpassingen aan het model zijn te vinden in de (vertrouwelijke) bijlagen 1, 2 en 4. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: hoe kan het dat verschillende rapportages, binnen brouwen en verpakken, van elkaar afwijken en waarom neemt het uitvoeren van de huidige analyse zoveel tijd in beslag? Om tot een gedegen antwoord op de hoofdvraag te komen is een zestal onderzoeksvragen opgesteld: 1. Welke informatie dient momenteel ter input voor de analyse van de beerflow? 2. Op welke manier wordt momenteel de data verzameld en waarom kost dit zoveel tijd? 3. Welke informatie is volgens wetenschappelijke theorie van belang voor een volledige analyse? 4. Hoe zijn de verschillen tussen de verschillende rapporten te verklaren? 5. Hoe kunnen de verschillen tussen de rapporten weggenomen worden? 6. Hoe kan het model gebruiksvriendelijker (i.e. sneller) gemaakt worden en welke inhoudelijke aanpassingen zijn nodig? Bij het onderzoek is uitgegaan van het bestaande model van de Beerflow. Aan de hand van kennis van betrokkenen binnen Heineken en theoretische modellen uit de wetenschappelijke literatuur is vervolgens gekeken op welke manier tekortkomingen van de Beerflow-analyse konden worden weggenomen. Hieruit zijn de volgende conclusies en veranderingen in het Beerflow-model voortgekomen:  Over het algemeen lagen er menselijke fouten ten grondslag aan de afwijking van de rapporten  Er is gebleken dat de opbouw van sommige softwareprogramma’s gedateerd was, waardoor het niet compatibel was met input vanuit nieuwere programma’s  Rapporten en datapunten die onderling of met elkaar werden vergeleken waren niet in overeenstemming met theoretische modellen uit de literatuur  Vanwege bovenstaande redenen was men veel tijd kwijt aan het analyseren van het Beerflow-model. Ook het verzamelen en bewerken van data kostte veel tijd  Vanaf nu zal het Beerflow-model maandelijks worden ingevuld. Hierdoor zullen er minder datafouten zijn, ook zullen deze kleiner van aard zijn  Er zijn duidelijk afspraken met de betrokken afdelingen gemaakt over het aanleveren van data  De meetpunten in de brouwerij zijn aangepast en sluiten nu beter aan bij de (verkoop) rapporten  Tenslotte is de verbandscontrole voor de boekhoudaccounts omgedraaid. Dit heeft als voordeel dat er minder handelingen benodigd zijn om het Beerflow-model te vullen
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Heineken N.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60793
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page