University of Twente Student Theses

Login

Bedrijfsprocesanalyse: een onderzoek naar de inrichting van bedrijfsprocessen en procedures van een stalenmakerij

Starreveld, E. (2010) Bedrijfsprocesanalyse: een onderzoek naar de inrichting van bedrijfsprocessen en procedures van een stalenmakerij.

[img] PDF
2MB
Abstract:Kader en aanleiding Dit onderzoek is uitgevoerd als afrondingsonderdeel van mijn opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Het bestaat uit een bedrijfsprocesanalyse en -verbetering, en is uitgevoerd bij de stalenmakerij Cinato B.V. in Enschede. De doelen van het onderzoek zijn het verbeteren van de bedrijfsprocessen, het opsporen en tegengaan van verspillingen en het verhogen van de efficiëntie. Bevindingen De stalenboeken die door Cinato B.V. gemaakt worden moeten er kwalitatief en verzorgd uitzien om uiteindelijk een goede indruk bij de consumenten te geven. De stalenboeken worden namelijk besteld en gekocht door leveranciers van bijvoorbeeld gordijnen, die de boeken vervolgens distribueert naar verschillende winkels waar deze gordijnen worden verkocht. Hier worden de boeken aan consumenten getoond zodat zij een overzicht krijgen van de gordijnen die worden verkocht. De boeken moeten vaak op korte termijn, variërend van enkele dagen tot enkele weken worden gemaakt. Doordat de orders vaak laat worden geplaatst en snel moeten worden geleverd is het maken van een planning lastig en daarnaast varieert de werkdruk hierdoor. Tijdens het uitvoeren van de bedrijfsprocesanalyse viel al snel op dat er veel fouten worden gemaakt in de productie. De problemen hebben voornamelijk met kwaliteit te maken. Foutieve halffabricaten worden in het productieproces doorgegeven naar het volgende proces en worden pas in het eindproduct opgemerkt. Het gevolg hiervan is dat het herstellen van de fouten veel tijd kost. Een oorzaak van het maken van fouten komt doordat de instructies naar de werknemers, die voornamelijk laaggeschoold zijn, niet altijd duidelijk en volledig is. Dit, in combinatie met weinig controle op het werk van de werknemers, geeft veel ruimte voor het maken van fouten. Het is niet duidelijk bij wie van de verantwoordelijkheid ligt om dit te controleren. Een ander probleem is het zoeken naar stalen die soms wel en soms niet al gesneden zijn. Doordat er niet consequent gebruik wordt gemaakt van een snijlijst waarop per productieproces wordt bijgehouden hoeveel goede stalen er worden doorgegeven naar het volgende productieproces, is het soms niet duidelijk of de gezochte stalen kwijt zijn of nog niet gesneden zijn. Een derde probleem heeft met de geschatte productietijd te maken. Als een klant een order plaatst wordt de prijs berekend aan de hand van de som van de geschatte verwachte productietijd per productieproces om de order te produceren. Tijdens de productie wordt er echter niet bijgehouden hoeveel tijd de processen in werkelijkheid innemen en wordt er daardoor niet gecontroleerd of de van te voor geschatte tijd benodigd voor de productie, overeenkomt met de werkelijke productietijd, waardoor er mogelijk structureel te weinig tijd wordt geschat en daardoor te hoge kosten worden gemaakt. Ook ontbreekt er een vorm van prestatiemanagement. Het werktempo van de werknemers varieert sterk tussen de verschillende werknemers en van dag tot dag. Ook wordt er niet bijgehouden waar in het proces veel fouten gemaakt worden. Aanbevelingen In het verslag wordt toegewerkt naar twee veranderingen met het doel de huidige situatie te verbeteren. De eerste verandering betreft het werken met procedures bij de productie van stalenboeken. Hierdoor wordt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, wordt er meer gecontroleerd en worden er duidelijkere instructies gegeven. Tegelijk wordt hiermee geprobeerd het Total Quality Management principe in te voeren zodat foutieve halffabricaten direct uit het productieproces worden genomen. Zo wordt voorkomen dat fouten pas in het eindproduct worden opgemerkt. Daarnaast krijgt de snijlijst een belangrijkere rol. Deze wordt in ieder proces bijgewerkt 3 zodat aan het eind van de productie in samenwerking met het prestatiemanagementsysteem kan worden beoordeeld welke delen van de productie en de daarvoor verantwoordelijke werknemers goed gingen en waar verbetering nodig is. Het prestatiemanagementsysteem geeft informatie over de werkelijk gewerkte tijd per productieproces. Daarbij wordt ook inzichtelijk welke combinatie van werknemers het best presteert. Ook kunnen werknemers persoonlijk of gezamenlijk worden aangesproken op de kwantitatief behaalde resultaten. Deze twee veranderingen verminderen de verspillingen, verhogen de integrale productiekwaliteit en verbetert de efficiëntie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Cinato B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60795
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page