University of Twente Student Theses

Login

Maatschappelijke impact gemeten: het maatschappelijke rendement van de Latijnse School

Krans, Ellen (2010) Maatschappelijke impact gemeten: het maatschappelijke rendement van de Latijnse School.

[img] PDF
1MB
Abstract:De Latijnse School is een sociale onderneming welke als hoofddoelstelling heeft het maatschappelijk mee laten doen van de doelgroepmedewerkers. Doelgroepmedewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Latijnse School bereikt dit doel door de activiteit van zaalverhuur en catering te organiseren met deze groep mensen. Dhr. Henk Kinds en dhr. Hans de Jong willen de impact van de Latijnse School zichtbaar en meetbaar maken om het maatschappelijk rendement van de stichting te kunnen bepalen. Als onderzoeksvraag wordt gesteld: “Wat is het maatschappelijke rendement van de sociale onderneming de Latijnse School?” Maar wat is impact en hoe bereken je het maatschappelijk rendement? SROI is een methode om de waarden die organisaties produceren naast de eventuele financiële waarden, zoals milieugerelateerde, sociale en publieke economische waarden te begrijpen en te analyseren. De SROI- analyse is een vervolg op andere benaderingen die inzicht geven in deze niet- financiële waarden. De indicatoren van deze waarden worden gekwantificeerd en er worden monetaire waarden bij betrokken. Deze worden vervolgens omgerekend tot een netto constante waarde en gedeeld door het bedrag van het totaal aan investeringen, met als resultaat het maatschappelijke rendement (Scholten, 2005, pp17). Voor de Latijnse School bestaat dit maatschappelijk rendement uit drie waarde creërende aspecten, namelijk Sociaal, Cultureel(historisch) en Bedrijfseconomisch. Per aspect kent de Latijnse School verschillende doelstellingen.  Sociale doelstellingen: o Integratie en Participatie van doelgroepmedewerkers (het maatschappelijk mee kunnen doen). o Maatschappelijk betrokken ondernemen voor vrijwilligers en betaalde medewerkers.  Cultuur(historische) doelstellingen: o Exploitatie galerie voor intuïtieve kunst, kunst gemaakt door kunstenaars met een beperking. o Beheer en behoud Rijksmonument en het voort laten leven van de geschiedenis van het bijzondere pand.  Bedrijfseconomische doelstelling: o Kostendekkend zijn, ofwel minstens quitte draaien met eigen inkomsten en middelen. Wat betreft het sociale aspect is de ratio zeer positief. Wanneer 1 euro in de onderneming wordt geïnvesteerd, wordt deze euro direct in de maatschappij terugverdiend of bespaard.1 Ook bij het cultureel(historisch) aspect is een zeer positief rendement zichtbaar. In relatie tot het sociale aspect 1 Opgemerkt moet worden dat deze analyse niet geheel compleet is en dat de vooruitgang en/of tevredenheid van de doelgroepmedewerkers door de werktijd bij de Latijnse School niet meegenomen is in deze analyse. De huidige sociale ratio vertegenwoordigt dus een minimum. Wanneer deze gegevens beschikbaar en te monetariseren zijn, moet het SROI naar alle waarschijnlijkheid naar boven bijgesteld worden. Community Partnership Consultants | Management Samenvatting 5 is dit aspect een fractie van de totale waarde, maar het cultuur(historisch) aspect is rendabel en een waarde toevoegende activiteit van de Latijnse School. In de bedrijfseconomische ratio is een groei te constateren in de afgelopen 3 jaar. Er is een omzetgroei zichtbaar en de hoeveelheid verkregen begeleidingsvergoedingen is gedaald. De meeste kosten voor de begeleiding worden door de Latijnse School zelf gefinancierd. Het maatschappelijk rendement van de Latijnse School is positief. In het jaar 2007 is dit rendement 1,1. In 2008 en 2009 rond de 1,4. Het SROI van de afgelopen drie jaar komt uit op 1,3. Dit betekent dat voor iedere euro welke geïnvesteerd is in de Latijnse School 1,3 euro in de maatschappij is terugverdiend of is bespaard. De prognose is ook positief. Het SROI, berekent over de komende vier jaar, is 1,45. Voor de berekening van deze waarde is een aantal aannames gedaan wat betreft lichte groei en ontwikkeling.2 Te concluderen is dat de investering van de Latijnse School in het maatschappelijk mee laten doen van mensen met een beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt, een positief maatschappelijk rendement heeft. De kosten voor de samenleving in dit project worden ruimschoots gecompenseerd. De begeleidingsvergoedingen welke ontvangen worden zijn laag en worden benut waarvoor ze bedoeld zijn. De komende jaren moet gestreefd blijven worden naar een SROI groter dan 1. Dit betekent dat iedere euro welke men investeert in de Latijnse School direct wordt terugverdiend of bespaard in de maatschappij. Aanbevelingen welke gemaakt zijn:  Om zicht te krijgen op de voortgang welke geboekt wordt richting de gewenste uitkomsten of het maatschappelijk rendement moet jaarlijkse controle uitgevoerd worden, zodat men de waarde van de organisatie kan controleren, handhaven en/of zelfs doen laten groeien.  Het compleet maken van het SROI model bij de Latijnse school door: o Monetariseren van de vooruitgang en/of tevredenheid van de doelgroepmedewerkers door middel van het Potentiële Maximale Uitkeringsduur (PMU) model. De mogelijkheden van dit model moeten eerst nader onderzocht worden. o Sociale meerwaarde bij klanten meten o Sociale meerwaarde bij leveranciers meten o PR- waarde versterken door galeriefunctie ARToMoNDo 2 Deze groei is naar voren gekomen uit de verschillende gesprekken met directe betrokkenen. Deze aanname is van grote invloed op het SROI. Wanneer deze groei niet gerealiseerd wordt, zullen de geprojecteerde rendementen niet behaald worden. Het SROI zal dan naar beneden bijgesteld moeten worden. Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen wat betreft duurzaamheid en uitbreidingen van het concept niet meegenomen in de prognose, omdat deze ontwikkelingen momenteel onderzocht worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Community Partnership Consultants
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60796
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page