University of Twente Student Theses

Login

Mass customisation at TNT post pakketservice

Benedictus, Foppe (2010) Mass customisation at TNT post pakketservice.

[img] PDF
1MB
Abstract:In de afgelopen periode is op basis van een literatuuronderzoek, drie casestudies en een workshop dit rapport tot stand gekomen. In het verkennende literatuuronderzoek zijn diverse theorieën naar voren gekomen. Wat opvalt is dat het onderzoek naar mass customisation nog in een relatief beginnend stadium is. Dit komt vooral omdat recente ontwikkelingen op het gebied van CRM en internet het goed uitvoeren van een mass customisation strategie nog niet lang mogelijk maken. De discussie over de definitie van mass customisation verdeelt zich in twee kampen, een op de praktijk gebaseerde en een academisch stroming. De gekozen definitie behandeld drie kanten van het mass customisation verhaal; de diversiteit van het aanbod, de relatief lage kosten en het langdurig klantencontact. Over de diversiteit is een kanttekening te plaatsen aangezien regelmatig het aanbieden van zo veel mogelijk opties gezien wordt als mass customisation. Dit is niet waar het om draait, het gaat erom in staat te zijn de klant een optie te leveren die zo goed mogelijk aan zijn wensen voldoet. Het Duray framework helpt bij het categoriseren van mass customisation organisaties. Het is gebaseerd op het klant-order-ontkoppelpunt en een typologie voor modularisatiemethoden. Uit een vervolgstudie blijkt dat financiële prestaties het hoogst zijn wanneer de organisatie een vorm van mass customisation aanneemt die niet te ver van haar huidige ontwerp af ligt. Het klantenrelatie aspect is verwoord door one-to-one marketing dat er vanuit gaat dat iedere klant eigen wensen heeft waar rekening mee gehouden kan worden. Dit behelst vier stappen waarbij eerst de klant geïdentificeerd wordt, om met de opgedane data een differentiatie te maken en daarna de interactie aan te gaan met deze klant. Tot slot dient de organisatie aangepast te worden. Gekozen is om drie cases aan de hand van de definitie, het Duray framework, one-to-one marketing, de IT inrichting, de voor- en de nadelen te vergelijken. Om de vertaling naar de situatie van TPP goed te kunnen maken is een workshop gehouden bij TPP. Met deze aanvulling zijn de volgende adviezen opgemaakt. Het meest dringende advies aan TPP is om the beginnen met het verzamelen van data over klanten. Op basis van de resultaten van een vragenlijst blijkt dat hier het grootste gat zit ten opzichte van een one-to-one marketing uitvoering zit. Stap voor stap uitbreiden van het mass customisation portfolio is het tweede advies. Naast dat het inrichten en implementeren van mass customisation een grote klus is, zal het ook veel van het aanpassingsvermogen vergen van zowel TPP als haar klanten. Het is belangrijk om van de klanten te leren en dit als input te gebruiken voor verbeteringen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
TNT post
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60798
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page