University of Twente Student Theses

Login

Maximalisatie van de opbrengst uit het straatparkeren door het optimaal inzetten van stadswachten

Veldwijk, Joost (2010) Maximalisatie van de opbrengst uit het straatparkeren door het optimaal inzetten van stadswachten.

[img] PDF
896kB
Abstract:De directie van Stadstoezicht heeft het idee dat de inkomsten uit het betaald parkeren op straat niet maximaal zijn. De directie wil meer inkomsten genereren door stadswachten slimmer in te zetten, met behulp van een beslismodel. In dit kader is onderzoek uitgevoerd naar een manier om de inzet van stadswachten te optimaliseren door invoering van een dergelijk model. Er wordt aanbevolen het uitlezen van de gegevens over betalingen bij de automaat sneller en zekerder te maken, door vernieuwing van de server en bijbehorende software; met de aanbieders van betalen per mobiele telefoon afspraken te maken over het wekelijks verkrijgen van data over betalingen; de parkeercapaciteit per subbuurt actueel in kaart te brengen. Pas wanneer bovenstaande adviezen zijn opgevolgd, kan worden verder gegaan met de implementatie van het model. We raden aan eerst de visuele toepassing te implementeren, omdat via deze weg snel en overzichtelijk de werking van het model zichtbaar wordt. Zo kunnen clustermanagers en hun ondergeschikten zelf ervaren dat het model van toegevoegde waarde kan zijn bij de inzet van stadswachten. Als deze toepassing volledig is geaccepteerd en het nut ervan bekend is, kan worden besloten verder te gaan met de implementatie van het planningsmodel. Hiervoor zal kennis op wiskundig gebied in huis gehaald moeten worden, aangezien het planningsmodel als wiskundig model is opgesteld (lineair programmeringsmodel) en de benodigde kennis voor implementatie nu nog niet bij Stadstoezicht aanwezig is. Het is daarna ook van belang voldoende kennis van het wiskundige model in huis te houden, zodat noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gedaan aan het model. - Motivatie: Door middel van interviews, meeloopervaring en literatuur is onderzocht hoe de opbrengst uit het straatparkeren het best gemaximaliseerd kan worden. Hieruit blijkt dat het beslismodel het aantal uit te schrijven naheffingen per dagdeel moet maximaliseren. Wanneer we per subbuurt weten hoeveel naheffingen er per dagdeel geschreven kunnen worden, wordt gerichte inzet mogelijk. Het planningsmodel zet automatisch stadswachten in, terwijl bij de visuele toepassing de planners zelf moeten kiezen waar ze stadswachten inzetten. De visualisatie van het model helpt echter aan te geven waar het interessant is om in te zetten en waar niet. - Consequenties: - Er zal geïnvesteerd moeten worden in een snellere server en bijbehorende software; - Planners moeten getraind worden in de nieuwe werkwijze van plannen; - De gehele organisatie dient te worden overtuigd van de toegevoegde waarde van het beslismodel, om implementatie en het gebruik van het model een succes te laten worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Rotterdam Stadstoezicht
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60803
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page