University of Twente Student Theses

Login

Het belang van het identificeren van klantwaarden voor het positioneren van een nieuwe sport

Veltman, Laurens (2010) Het belang van het identificeren van klantwaarden voor het positioneren van een nieuwe sport.

[img] PDF
1MB
Abstract:Floorball is een relatief nieuwe sport in Nederland. Ondanks dat de sport de afgelopen jaren gestaag omhoog is gegaan wat betreft de bekendheid en beoefening van de sport, is de hoeveelheid klanten van de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) op dit moment te beperkt om de sport floorball voldoende te kunnen promoten. Daarnaast is er onduidelijkheid over redenen waarom sommige geïnteresseerde partijen afhaken wat betreft het aanvragen van floorballclinics. Om hier duidelijkheid over te scheppen is het interessant om te onderzoeken welke doelen docenten aanvoeren bij het aanvragen van een sportclinic en of de sport floorball, in de vorm van clinics vanuit de NeFUB, bij deze doelen aansluit. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt derhalve: Is Floorball voor de NeFUB op scholen succesvol te exploiteren, op welke marktsegmenten zou dit mogelijk zijn, welke klantwaarden worden in deze segmenten onderscheiden en hoe kan de NeFUB zich hier het beste in positioneren? Voor de beantwoording van deze hoofdvraag is als eerste een vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek bestond uit het observeren van clinics en het bijwonen van schooltoernooien floorball. Tijdens deze dagen zijn (informele) gesprekken gevoerd met docenten en begeleiders van scholen om een indruk te krijgen hoe klanten met floorball in aanraking zijn gekomen, hoe bekend zij zijn met de NeFUB en welke intentie zij hebben met de sport floorball of een sportclinic. Uit dit vooronderzoek is een vragenlijst opgesteld, die vervolgens is afgenomen onder docenten van basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Deze vragenlijst is opgedeeld uit demografische factoren, geografische factoren, gedragsfactoren en klantwaarden. Uit het onderzoek is gebleken dat er onder zowel basisscholen als middelbare scholen een markt is om floorballclinics aan te bieden. Onder beide schoolsoorten vinden klanten het bij het aanvragen van een sportclinic voornamelijk belangrijk dat de deelnemers in de clinic veel bewegen en daarnaast plezier hebben. Ook vinden scholen het belangrijk om kinderen de mogelijkheid te bieden om zich door middel van sportclinics te kunnen oriënteren op verschillende sporten. Ten opzichte van basisscholen leggen middelbare scholen de nadruk wat meer op een ervaren clinician. Ook vinden middelbare scholen het belangrijker om de focus te leggen om een deelnemersgroep met elkaar te laten opereren. Voor de positionering zijn beide schoolsoorten elk afzonderlijk op te delen in een doelgroep die bekend is met floorball en een doelgroep die onbekend is met floorball. De NeFUB zou in eerste instantie in haar promotie voor een actieve benadering kunnen kiezen om floorball onder de aandacht te brengen van scholen die er nog niet bekend mee zijn. Het lijkt verstandig om deze benadering te richten op het bereiken van de docenten lichamelijke opvoeding van de scholen, aangezien deze nagenoeg op elke school in het beslissingsproces voor het aanvragen van een sportclinic worden betrokken. Door op deze manier bekendheid op te doen en met floorballclinics een goede indruk achter te laten op verschillende scholen kan de NeFUB ervoor zorgen dat de sport begint te leven onder docenten en dat docenten door mond-tot-mondreclame de promotie gedeeltelijk over gaan nemen. Om te kunnen concurreren met sportclinics van alle andere sporten in Nederland zal de NeFUB een duidelijke eigen identiteit moeten promoten. Hierbij kunnen de in dit onderzoek genoemde klantwaarden in acht worden genomen. Een mogelijkheid zou hierbij zijn om de focus te leggen op het beweeglijke en energieke van de sport, met daarbij de identiteit van een nieuwe sport om kinderen mee in aanraking te brengen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60806
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page