University of Twente Student Theses

Login

Informatieoverdrachten in het ontwikkelingstraject: een onderzoek naar hoe informatieoverdrachten in het ontwikkelingstraject efficiënter kunnen verlopen, door toepassing van een informatiemodel bij Trebbe Bouw Oost en Noord BV

Spijker, Mark (2007) Informatieoverdrachten in het ontwikkelingstraject: een onderzoek naar hoe informatieoverdrachten in het ontwikkelingstraject efficiënter kunnen verlopen, door toepassing van een informatiemodel bij Trebbe Bouw Oost en Noord BV.

[img] PDF
2MB
Abstract:In het kader van een afstudeertraject (Universiteit Twente) is onderzoek gedaan naar informatieoverdrachten bij Trebbe Bouw Oost en Noord BV in het ontwikkelingstraject van bouwprojecten. Om te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering is door het ontwikkelen van een model gekeken waar problematiek rondom informatieoverdrachten zich voor doet en hoe deze problematiek opgelost moet worden. Het onderzoeksbedrijf Trebbe ondervindt problematiek bij het overdragen van informatie over projecten tussen afdelingen. Het onderzoeksprobleem is inefficiënte informatieoverdrachten in het ontwikkelingstraject. Literatuuronderzoek heeft geleid tot het maken van een model dat helderheid kan verschaffen in informatiestromen en aan kan geven waar in het bouwproces iets is misgelopen. Ook valt op te maken welke informatie op welk niveau moet zijn op het moment van een overdracht. De theoretisch ideale structuur is hieruit ontwikkeld. Middels interviews is achterhaald waar de problemen nu echt zitten. De reacties in combinatie met het vervaardigen van een informatiestructuur model hebben geleid tot een inventarisatie. Het blijkt dat het ontbreken of het niet goed indelen van tijd, het onvolledig verkrijgen van informatie en de geringe betrokkenheid van bepaalde afdelingen met een heel project de grootste oorzaken zijn van het niet efficiënt verlopen van overdrachten. De voorgestelde oplossingen, die voortvloeien uit de analyse van het model, voortgekomen zijn uit de interviews en voorgesteld zijn in de literatuur zijn: - Een checklist per fase overgang: Vooraf aan de informatieoverdracht moet deze worden nagelopen door de persoon die moet overdragen, om te bekijken of alle informatie aanwezig is. Deze zou opgesteld moeten worden aan het begin van de voorafgaande fase. - Een betere planning van een projectfase: Alle informatie is tijdens een fase overgang daadwerkelijk aanwezig. Hierdoor ontstaat er minder tijdsdruk. - Betere samenwerking tussen afdelingen, zodat betrokkenheid bij een project groter wordt, en informatie. De checklist kent de volgende suboplossingen: - Een checklist per fase opstellen - Een standaard ontwikkelen voor knelpunten - Vastlegging van alle (ook ogenschijnlijk onbelangrijke) informatie - Het screenen van externe informatie - Kwaliteitseisen stellen aan stukken die geleverd moeten worden. Bij de categorie planning hoort: - Het vooraf overdragen van informatie verbeteren - De tijd inplannen voor voorbereiding van een informatieoverdracht - Het op tijd aanvragen van informatie - Inzicht in de planning door het informatiestructuur model Bij Betrokkenheid horen onderstaande oplossingen: - Overdrager mee laten lopen in de volgende fase ; teamvorming rondom overdrachten - Feedback geven over fouten die gemaakt worden in een later stadium, door een andere afdeling en hiervan leren. - Betrokkenen laten leren van fouten - Het model inzicht laten geven in processen Informatiebeheer geeft de volgende oplossingen: - Digitale documentatie van alle projectinformatie - Alle projectinformatie van het ontwikkelingstraject in een systeem onderbrengen - Vastlegging van alle (ogenschijnlijk onbelangrijke) informatie - Besluiten zo vastleggen zodat ook de argumenten later te achterhalen zijn Dit alles kan integraal gemaakt worden met een projectinformatie beheerssysteem voor alle afdelingen en bij externe Bouwteams ook met alle adviseurs en de opdrachtgever. Op deze manier kan tijd, een checklist per fase en project en betrokkenheid beter gemanaged worden. Door betere samenwerking tussen afdelingen zullen ook efficiëntere informatieoverdrachten plaatsvinden, hierbij moet gedacht worden aan teamvorming rondom projecten, waarbij een persoon het hele ontwikkelingstraject blijft meelopen om alle informatiestromen goed te managen. De doelstelling een efficiëntere bedrijfsvoering te creëren is haalbaar, door aanpassing van de manier van werken bij Trebbe.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Trebbe Bouw Oost en Noord BV
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60809
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page