University of Twente Student Theses

Login

Zorg kan altijd beter… Een onderzoek naar de effecten van de invoering van het nieuwe zorgstelsel op de tarifering van zorgproducten in de tweedelijns curatieve zorg

Lemeer, Tim (2010) Zorg kan altijd beter… Een onderzoek naar de effecten van de invoering van het nieuwe zorgstelsel op de tarifering van zorgproducten in de tweedelijns curatieve zorg.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek gaat in op de kostenontwikkeling van de zorg sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006. Door invoering van marktwerking poogt de overheid de zorguitgaven in de toekomst te beperken, aangezien de zorg in de nabije toekomst onbetaalbaar dreigde te worden. Deze marktwerking wordt bereikt door zorgverzekeraars met zorgaanbieders te laten onderhandelen over de tarieven van zorgproducten. Dit onderzoek gebruikt de tariefsontwikkeling van DBC‟s bij het Medisch Spectrum Twente (MST) als indicator voor de kostenontwikkeling van de zorg sinds de stelselwijziging. Hierbij wordt tevens gekeken naar de eventuele invloed van de marktsituatie op deze tariefsontwikkeling. Hiervoor zijn twee groepen DBC‟s geselecteerd, één groep die ook door andere zorgaanbieders in de regio worden aangeboden (relatieve concurrentie) en één groep met DBC‟s die in de regio enkel door het MST worden aangeboden. Er is, conform de verwachtingen, aangetoond dat de tarieven sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel significant gedaald zijn. Er is echter geen significante invloed van de marktsituatie op de kostenontwikkeling, hoewel dit juist wel verwacht was. Naar een verklaring hiervoor is niet direct onderzoek gedaan, maar het is waarschijnlijk dat dit voornamelijk veroorzaakt wordt door het feit dat er geen sprake is van een regionaal monopolie voor DBC‟s binnen de aangenomen straal rondom het MST. In het geval iemand een levensbedreigende ziekte heeft, bestaat er vanzelfsprekend ook de bereidheid om hiervoor verder te reizen en meer ongemakken te doorstaan, ook al wordt de benodigde zorg niet regionaal aangeboden. De aanname die gedaan is ten aanzien van het bestaan van een regionale monopolistische situatie blijkt niet van belang te zijn. Uiteindelijk kan gesteld worden dat de invoering van de marktwerking een daling teweeg heeft gebracht in de tariefsontwikkeling voor de onderzocht DBC‟s van het MST en daarmee van de zorgkosten. De mate van dit effect hangt niet samen met de regionale marktvorm waarbinnen deze DBC‟s worden aangeboden.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Deloitte
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management MSc (60029)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60824
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page