University of Twente Student Theses

Login

Project portfolio analyse bij TomTom Automotive

Bonthuis, Pim (2009) Project portfolio analyse bij TomTom Automotive.

[img] PDF
988kB
Abstract:Momenteel heeft TomTom geen adequaat systeem om project portfolio analyse uit te voeren. Op dit moment wordt als enig selectie criterium gekeken of een project binnen de strategie past en wel op basis van Gross Marge. Dus als de Gross Marge voldoet aan de eisen kan het project doorgang vinden. Echter wordt aan dit criterium niet strikt vast gehouden, daarnaast zijn de eisen waaraan de Gross Marge moet voldoen van te voren niet concreet. Hierdoor is er geen inzicht of het project wel of niet binnen de strategie past. Om tot een gewenst portfolio analyse model te komen zijn er een aantal stappen te nemen. Allereerst moeten de juiste gegevens gebruikt worden bij de portfolio analyse. Op dit moment is er geen eenduidig systeem dat de correcte gegevens aanlevert. De gegevens zijn afkomstig uit business cases, die worden ingevuld in de business case template. De business case templates die in gebruik zijn verschillen van elkaar wat het moeilijk maakt om de verschillende business cases (projecten) met elkaar te vergelijken. Er is een nieuwe business case template ontworpen om alle projecten opnieuw door te rekenen. Er zijn om tot deze nieuwe template te komen van te voren doelen opgesteld die aangeven waarvoor de template dient. Als eerste moet de business case template een kostprijs berekening bevatten, daarnaast moet de business case een inzicht geven in de netto contante waarde van een project en de terugverdientijd berekenen, vervolgens moet er een mogelijkheid zijn de voorspelde waarden te vervangen door de werkelijke waarden en tot slot moet er een mogelijkheid komen om risicoanalyse uit te voeren. Om deze doelen te bereiken, is de business case template opnieuw opgebouwd. Er zijn onderdelen ingevoegd in de template zodat de doelen bereikt worden. In dit rapport zijn een aantal onderdelen van de template gegeven. De huidige projecten zijn ingevuld en doorgerekend met het nieuwe business case model zodat de waarden overeenkomen met de oude waarden om consistentie te behouden. Vervolgens is er een onderzoek uitgevoerd betreffende welke project portfolio analyse modellen er grofweg zijn, en hoe de modellen in praktijk gebruikt worden. Daarnaast is de bruikbaarheid van de modellen bekeken door middel van literatuuronderzoek. Gebleken is dat een strategische benadering voor in de praktijk vaak de voorkeur van de gebruiker geniet. Deze methode tracht het project portfolio in lijn te laten zijn met de gekozen strategie van de onderneming. Er is voor TomTom een strategische benadering gekozen als leidend model. Omdat dit naast dat het uit de literatuur naar voren kwam als meest geprefereerde methode ook door de betrokken personen binnen TomTom als wenselijke methode wordt onderkend. De methode werkt op basis van het indelen van emmers met daarin dezelfde soort projecten. In dit geval zijn de emmers ingedeeld op basis van productlijn. De productlijnen onderling worden gerangschikt op basis van een bubbeldiagram. In het bubbeldiagram worden de productlijnen geplot op basis van Gross marge / R&D uitgaven tegen gemiddelde groei. Het bubbeldiagram is vergelijkbaar met de beter bekende BCG-matrix. Op basis van strategie moet een overweging worden genomen welke productlijnen interessant zijn voor het bedrijf om meer in te investeren ofwel minder. 4 Als aanbevelingen aan TomTom worden de volgende punten meegegeven: Gebruik ook de vergelijking van de projecten binnenin de emmers van het portfolio analyse model. Zo kunnen de projecten ook afzonderlijk op waarde worden geschat. De vergelijkingen binnenin de emmers zijn toegevoegd aan het analyse model als losse werkbladen. De gebruikers van het portfolio analyse model moeten dit gaan gebruiken. De gebruikers zijn is het management van TomTom Automotive. Daarnaast is het van belang dat voor de business case template in de gaten wordt gehouden dat er steeds met dezelfde template gewerkt wordt en dat er niet al dan niet per ongeluk formules worden aangepast die zodoende tot foute uitkomsten leiden. Er is in dit geval een taak weggelegd voor de controller.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
TomTom
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60843
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page