University of Twente Student Theses

Login

Quickscan inkoopprofessionaliteit: beschrijving van bestaande modellen en optimalisatie van het meest geschikte model voor de zorgsector

Boernama, Patrick (2010) Quickscan inkoopprofessionaliteit: beschrijving van bestaande modellen en optimalisatie van het meest geschikte model voor de zorgsector.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze bacheloropdracht wordt uitgevoerd voor een inkoopadviesbureau dat zowel zorginstellingen als inkoopsamenwerkingen binnen de zorg als klant heeft. Om de diensten te kunnen verkopen aan klanten is het van belang om te weten waar de inkoopfunctie van de klant verbeterd kan worden. Echter de bestaande inkoopmodellen die de professionaliteit van een inkoopfunctie bepalen, sluiten voor zover bekend niet naadloos aan op de zorgsector Het doel van deze bacheloropdracht is om op een bestaand inkoopmodel die de professionaliteit van de inkoopfunctie bepaalt zodanig te optimaliseren dat die tegemoet komt aan de eisen en wensen die voort zijn gekomen uit de literatuurstudie en interviews. Deze interviews worden gehouden met inkoopfunctionarissen in de zorgsector en experts met affiniteit in de zorgsector (zoals wetenschappers, consultants, kennismanagers etc.) Om dit doel te bereiken zijn er een viertal deelvragen opgesteld die uiteindelijk moeten resulteren in een geoptimaliseerd inkoopmodel. De drie deelvragen luiden als volgt: - Welke inkoopmodellen zijn er die de professionaliteit bepalen van de inkoopfunctie? (literatuurstudie) - Welk inkoopmodel is het meest geschikt voor het bepalen van de professionaliteit van de inkoopfunctie van een organisatie in de zorgsector? (analyse op basis van de interviews) - Hoe kan het inkoopmodel worden geoptimaliseerd zodat de professionaliteit van de inkoopfunctie van de organisaties binnen de zorgsector kan worden bepaald? (optimaliseringsstap) Uit de literatuurstudie zijn een negental inkoopmodellen gekomen die de professionaliteit van een inkoopfunctie kunnen bepalen. Gedurende de interviews zijn er een dertiental mensen geïnterviewd die ingedeeld zijn in de volgende groepen: kleine, middelgrote of grote ziekenhuizen, zorginstellingen of experts. De twee belangrijkste eisen voor een inkoopmodel die uit de interviews naar voren zijn gekomen, zijn het belang van benchmarken en het opdelen van de inkoopfunctie in meerdere criteria. Beide eisen hebben als uitsluitinggrond gediend bij het beoordelen van de verschillende modellen, waardoor vier modellen zijn afgevallen. De overgebleven vijf modellen zijn gescoord op: mate van volledigheid, mate van detaillering, mate van gebruiksgemak, mate van praktische toepassing, mate van toekomstgerichtheid en mate van bekendheid onder doelgroep. Op al deze punten heeft MSU+ model het best gescoord. Maar omdat in de interviews tevens naar voren is gekomen dat het wenselijk is om een combinatie van modellen te gebruiken ten einde vollediger te zijn, zijn de overige modellen ook meegenomen in het onderzoek. Alvorens er met het optimaliseren van een inkoopmodel is begonnen, zijn de discrepanties van de overgebleven modellen ten opzichte van de gewenste situatie vastgelegd. Tevens zijn van alle overgebleven modellen de pluspunten aangegeven. Op basis van die bevindingen is het Quickscan InkoopProfessionaliteit (QIP)-model opgesteld (zie figuur 1). Dit model elimineert de discrepanties zo goed als mogelijk en maakt gebruik van de pluspunten van de verschillende modellen. De hoofdcategorieën van het QIP-model zijn afgeleid van het INK-model, dit is mede gedaan omdat is gebleken dat in de praktijk de geïnterviewde zorgwerknemers de meeste affiniteit hebben met het INK-model. De schaalverdeling is grotendeels gebaseerd op het MSU+ model. Dit is gedaan omdat in de interviews naar voren is gekomen dat het een goede en uitgebreide schaalverdeling is. Echter in de uitwerking van het QIP-model zijn enkele discrepanties van het MSU+ model geëlimineerd, zoals de grote schaal en de moeilijke hanteerbaarheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Fenix Inkoopservice, Hengelo
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60847
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page