University of Twente Student Theses

Login

Vitaliteit in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid MEE Twente

Meijer, M.G.H. (2010) Vitaliteit in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid MEE Twente.

[img] PDF
831kB
Abstract:Eind 2008 is de ondernemingsraad (OR) van MEE Twente is met een initiatiefvoorstel aangaande leeftijdsbewust personeelsbeleid gekomen (Ondernemingsraad MEE Twente, 2008). De aanleiding tot dit voorstel is de constatering door de OR dat er een ongelijkmatige leeftijdsspreiding over het totale personeelsbestand bestaat. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is volgens de ondernemingsraad van MEE Twente van groot belang om tot een duurzame en optimale inzetbaarheid van personeel te komen (Ondernemingsraad MEE Twente, 2008). Naar aanleiding van dit voorstel en een literatuuronderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat wanneer MEE Twente tot een duurzame en optimale inzetbaarheid van personeel wil komen alle werknemers in de organisatie vitaal dienen te worden gehouden. Leeftijdsbewust beleid is (personeels)beleid dat ertoe leidt dat werknemers van alle leeftijden gezond en gemotiveerd aan het werk blijven; het zorgt ervoor dat werknemers een carrièrelang werk hebben dat bij hun persoonlijke omstandigheden, talenten en ambities past. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht en kennis te verkrijgen over het vitaal houden van alle werknemers in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Naar aanleiding van deze doelstelling kan de volgende onderzoeksvraag worden geformuleerd: ‘Hoe kunnen werknemers in alle leeftijdsfasen bij MEE Twente vitaal gehouden worden in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid?’ Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: - Wat is vitaliteit? - Wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid? - Hoe kan vitaliteit behouden blijven en ontwikkeld worden? Om tot beantwoording van de probleemstelling te komen is een kwalitatief beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Onderzoek is uitgevoerd door middel van documentanalyse en interviews. Naar aanleiding van dit onderzoek kwam naar voren dat er binnen de organisatie MEE Twente kan worden gesteld dat het bij MEE Twente goed zit met de tevredenheid met de werkinhoud. Er is voldoende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het werk, er zijn voldoende mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen en er zit uitdaging en inhoud in het werk. Verbeterpunten zijn de carrière- en doorgroeimogelijkheden. Verder zijn er een aantal zaken waar MEE Twente aandacht aan moet besteden om de vitaliteit van alle werknemers te blijven ontwikkelen. Dit zijn het verbeteren van de communicatie en het creëren van een draagvlak tussen management en werknemers. Daarnaast dient er gekeken te worden naar loopbaanbegeleiding om alle werknemers in alle leeftijdsfasen inzetbaar te houden en dient er gekeken te worden naar beloningsmogelijkheden. Tot slot kan worden geconcludeerd dat het ziekteverzuimpercentage op een landelijk gemiddelde ligt binnen de zorgsector. Het langdurige verzuim bedraagt incidentele gevallen welke in alle leeftijdsfasen voorkomen en is niet gerelateerd is aan een te hoge werkdruk. Om een organisatie te krijgen waarin iedereen dezelfde doelen nastreeft en er communicatie plaatsvindt tussen alle lagen in de organisatie is het creëren van een sterk Human Resources Management (HRM) klimaat noodzakelijk. Een tweede aanbeveling aan MEE Twente is het continue blijven ontwikkelen van de motivatie, kennis en vaardigheden van alle werknemers door middel van scholing en loopbaanbegeleiding. Daarnaast kan horizontale groei bijdragen aan de beperkte carrièremogelijkheden bij MEE Twente. Door middel van een ‘skill based pay’ structuur kan de beloningsstructuur bij de horizontale groei worden aangepast. Verder dienen iv functioneringsgesprekken voor het bespreekbaar maken van de vitaliteit in de organisatie. De uitkomsten van deze gesprekken dienen zorgvuldig vastgelegd te worden en dienen meegenomen te worden in het beleid van MEE Twente. Tot slot kan de naamsbekendheid van MEE Twente worden verbeterd door meer communicatiemiddelen in te zetten of door gebruik te maken van gerichte reclame in de media.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
MEE Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60859
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page