University of Twente Student Theses

Login

Ontwerp van kostenallocatiemodel voor Service2Media

Veldboom, Mark (2010) Ontwerp van kostenallocatiemodel voor Service2Media.

[img] PDF
731kB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Service2Media en als afsluitende opdracht voor de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Probleem Sinds Service2Media in 2005 is opgericht, is de vraag naar de diensten sterk gestegen. Naast de ontwikkeling van softwareapplicaties en het verlenen van Managed Services, wil het bedrijf licenties voor de ontwikkelde softwareproducten gaan verlenen. Service2Media heeft op dit moment onvoldoende duidelijkheid over verwachte winst van hun projecten. De sterke groei, gecombineerd met een vraag naar de kostprijs van het softwareproduct en de onduidelijkheid over de verwachte winst van hun projecten, heeft gezorgd voor een noodzaak tot het vergaren van meer informatie over de kosten en de kostenstructuur binnen de organisatie. Oplossing Een kostenallocatie systeem biedt uitkomst. Door middel van een grafische weergave is de kostenhiërarchie of –structuur van het bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt door het toewijzen van de directe kosten en het alloceren van de indirecte kosten, de kostprijs van een project berekend. Het ontwikkelde model moet eenvoudig in gebruik zijn, de specifieke situatie van de organisatie weergeven en moet als primair doel hebben om de kosten voor een project te bepalen. Bij het model is daarom een handleiding toegevoegd. Alternatieven Het kostenallocatie model is gebaseerd op een Activity-Based-Costing (ABC) systeem. Deze methode is vergeleken met de traditionele kostenallocatie. Vanwege het grote percentage indirecte kosten en grote verschillen in het verbruik van de projecten, is er gekozen voor een ABC-systeem. Omdat dit systeem werkbaar moest blijven, is het systeem relatief globaal. De factoren die zorgen voor de keuze voor een ABC-systeem worden zijn de leeftijd van Service2Media, de dynamiek van de omgeving en het niveau van de technologie, gecombineerd met grote verschillen in de eisen van klanten. Dit is normaal voor een jong technologiebedrijf. Model Het model dat ontwikkeld is door het in kaart brengen van de activiteiten en kostenposten van Service2Media bestaat uit een Microsoft Excel bestand met vijf sheets. In overleg zijn er vijftien allocatiebases bepaald. Doordat de loonkosten de grootste kostenpost zijn, hebben de meeste bases betrekking op het aantal arbeidsuren. Het model maakt gebruik van de allocatiebases om een tarief per eenheid van die basis te berekenen. Door in de vijfde sheet het verbruik van het project in te vullen wordt, door vermenigvuldiging met de tarieven, de kostprijs van het project berekend. Deze berekening is gemaakt vanuit het oogpunt van de klant en onderbelicht daarmee belangrijke informatie voor het nemen managementbeslissingen. Hierdoor kunnen er geen beslissingen gemaakt worden over investering en inkrimping op basis van de informatie die verkregen wordt uit het model. UNIVERSITEIT TWENTE. Ontwerp van kostenallocatiemodel - Eindrapport – 23 juni 2010 3 Om het model te kunnen maken, zijn er keuzes gemaakt op het gebied van vormgeving, arbeidskosten, productmanagement, hardware en algemene overhead. (Deze keuzes staan vermeld in bijlage 5.) Implementatie en evaluatie De gegevens in het model dienen regelmatig vernieuwd te worden om de betrouwbaarheid van het model te waarborgen. Dit kan gedaan worden door voor het gebruik van het model de datum te controleren. Wanneer de gegevens ouder dan een maand zijn, moet er overwogen worden of vernieuwing van de gegevens noodzakelijk is. Daarnaast moet ook regelmatig worden bekeken of het model overeenkomt met de situatie en of er behoefte is aan extra functionaliteit. Het advies is om dit elk kwartaal te doen. Na afronding van een project dient de voorspelling van het verbruik en het aantal uren, met daaraan gekoppeld de kosten, vergeleken te worden met de daadwerkelijke waarden. Voor een optimaal gebruik van het model is het noodzakelijk dat de waarden die vooraf ingevuld worden, een goede voorspelling zijn. Conclusie Na validatie is gebleken dat het model waarden berekent die overeenkomen met het budget en verwachtingen van de toekomstige gebruikers. Het model is gebaseerd op de karakteristieken van een jonge onderneming in een dynamische markt met hoge eisen aan de technologie. Het model is daarom geschikt om de verwachte kosten van een project van Service2Media te bepalen. Verder onderzoek Tijdens het onderzoek is gebleken dat er over de verdeling van een aantal kostenposten onzekerheid is, omdat het verbruik van die kostenpost door activiteiten niet goed gemeten kan worden. Hierdoor ontstaat er twijfel over de definitieve toewijzing van de kosten van die kostenpost. Het gaat hierbij om het verbruik van de hardware en het ontwikkelde softwareproduct. Hier kan nader onderzoek naar plaatsvinden. Ook kan er nader onderzocht worden hoe het model geschikt kan worden gemaakt voor andere doeleinden. Onderzocht kan worden of een integratie tussen het urenregistratie systeem Timewriter en het model mogelijk is. Een aanbeveling is dat personen bij het aangegeven van de gewerkte uren in Timewriter direct de correcte activiteit selecteren voordat de klant gekozen wordt, zodat de kostenallocatie die in het model wordt gebruikt, gevolgd wordt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Service2Media
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60860
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page